Τι είναι η πολυδιάστατη ταυτότητα;

Στην ανθρώπινη ζωή, οι διαφορές γίνονται χαρακτηριστικό καθώς και δείκτης επέκτασης της κοινωνικής ζωής στην κοινωνία. Αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται τόσο μεμονωμένα όσο και σε ομάδες. Μερικές φορές, στην κοινωνία αυτή η διαφορά την καθιστά διαφωνία, αλλά μπορεί επίσης να είναι ενοποιητής. Ανάλογα με την οπτική γωνία κάθε ατόμου ή ομάδας. Αυτό μπορεί να αναφέρεται ως πολυδιάστατη ταυτότητα.

Η πολυδιάστατη ταυτότητα ορίζεται ως η προοπτική, το μέγεθος και η άποψη της ταυτότητας ενός ατόμου που βρίσκεται σε μια ομάδα ή μια κοινωνία. Αυτή η ταυτότητα είναι μια κατάσταση ή ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ενός ατόμου που διακρίνει τα άτομα και δηλώνει την ύπαρξη στην κοινωνία.

Οι πολυδιάστατες ταυτότητες σε άτομα και κοινωνίες δεν συμβαίνουν μόνο, αλλά υπάρχουν 3 παράγοντες που προκαλούν αυτή την προοπτική να αναδυθεί, συγκεκριμένα:

  • Υπάρχουν διαφορετικές προοπτικές για την κατάσταση και τον ρόλο ενός ατόμου σε μια ομάδα
  • Πολιτιστική ποικιλομορφία στην εξέταση της ταυτότητας κάποιου
  • Αλλαγή μεγέθους και μη συγκρίσιμο με κάποιον που φέρει ταυτότητα.

Πολυδιάστατος τύπος ταυτότητας

Στην πολυδιάστατη κοινωνική ζωή, η ταυτότητα μπορεί να χωριστεί σε δύο, δηλαδή την ετερογένεια των επαγγελμάτων και την ετερογένεια των φύλων. Πρώτον, η ετερογένεια των επαγγελμάτων που δείχνει την ποικιλομορφία του επαγγέλματος ή του επαγγέλματος, αλλά αυτό δεν έχει πάντα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

(Διαβάστε επίσης: Συνοπτικά μηνύματα και πληροφορίες στις διαφημίσεις)

Το κοινωνικό σύμπτωμα που προκύπτει από την ετερογένεια των επαγγελμάτων είναι η εμφάνιση της επαγγελματικής ποικιλομορφίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πιέζονται να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες για να καλύψουν τις επαγγελματικές απαιτήσεις.

Επιπλέον, θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν λόγω της ετερογένειας των επαγγελμάτων στη ζωή των ανθρώπων, εάν οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αναγκών. Ως αποτέλεσμα, ο αντίκτυπος που θα προκύψει με τον μεγάλο αριθμό ανεργίας, αστικοποίησης, εγκλήματος, διαφθοράς και κοινωνικής ανισότητας.

Η δεύτερη πολυδιάστατη ταυτότητα είναι η ετερογένεια των φύλων που υποδηλώνει διαφορές φύλου ή φύλου. Στη σύγχρονη κοινωνία, αυτή η ετερογένεια των φύλων χαρακτηρίζεται από τις ευρύτερες λειτουργίες και ρόλους γυναικών και ανδρών στην κοινωνική ζωή. Ένα παράδειγμα είναι το έργο των ανδρών που μπορεί τώρα να γίνει από τις γυναίκες, και το αντίστροφο, έτσι ώστε τα όρια μεταξύ ανδρών και γυναικών να είναι πιο λεπτά.