Γνωρίστε τις Ιδιότητες των Κλίσεων

Έχετε παρατηρήσει ποτέ την κλίση των σκαλοπατιών που οδηγούν στον δεύτερο όροφο του σπιτιού σας; Μπορείτε να φανταστείτε, θα χρειαζόταν ακρίβεια και ακρίβεια για να το κάνετε σωστά; Ειδικά στον υπολογισμό του επιπέδου κλίσης. Στα μαθηματικά, η κλίση ή η κλίση μιας γραμμής είναι ένας αριθμός που δείχνει την κατεύθυνση και την απότομη γραμμή. Ο εσφαλμένος υπολογισμός κατά τον προσδιορισμό αυτής της κλίσης θα οδηγήσει σίγουρα σε δυσφορία όταν πατάτε πάνω της. Λοιπόν, από αυτό το κτίριο σκάλας, μπορείτε επίσης να μάθετε να αναγνωρίζετε τις ιδιότητες της κλίσης ή της κλίσης και να τον υπολογίζετε με τύπους σύμφωνα με τις αντίστοιχες ιδιότητές τους.

Η ίδια η κλίση είναι ένας αριθμός που δείχνει την  κατεύθυνση  και   την απόκλιση της γραμμής, την τιμή κλίσης ή κλίσης μιας ευθείας γραμμής. Γενικά, η κλίση σημειώνεται με το γράμμα "m". Πού, αυτή η κλίση θα καθορίσει πόσο κεκλιμένη είναι μια γραμμή στις καρτεσιανές συντεταγμένες.

Αυτή η τιμή κλίσης επιτυγχάνεται συγκρίνοντας την αλλαγή στην κατακόρυφη κατεύθυνση (τιμή y) με την αλλαγή στην οριζόντια κατεύθυνση (τιμή x) μιας γραμμής. Ωστόσο, βασικά οι αρχές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της κλίσης μιας γραμμής είναι οι ίδιες. Μαθηματικά, η κλίση διατυπώνεται ως εξής:

(Διαβάστε επίσης: Τι είναι η μαθηματική επαγωγή;)

βαθμίδα

Υπάρχουν 3 χαρακτηριστικά της διαβάθμισης που πρέπει να είναι γνωστά, συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων και των κατακόρυφων ντεγκραντέ, των δύο παράλληλων γραμμών ντεγκραντέ και των δύο τελευταίων κάθετων ντεγκραντέ. Τα παρακάτω θα περιγράψουν τις ιδιότητες της κλίσης!

  • Οριζόντια και κάθετη κλίση γραμμής

Μια οριζόντια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα Χ, οι συντεταγμένες των σημείων είναι ίδιες έτσι ώστε η κλίση να είναι μηδέν. Μια κάθετη γραμμή παράλληλη προς τον άξονα y, η τετμημένη του σημείου είναι η ίδια τιμή έτσι ώστε η κλίση να είναι απροσδιόριστη.

  • Κλίση δύο παράλληλες γραμμές

Οι δύο γραμμές μπορούν να είναι παράλληλες ή κάθετες μεταξύ τους. Η σχέση μεταξύ των δύο γραμμών κάνει την αξία των δύο πλαγιών γραμμών να έχουν σχέση. Στη συνέχεια, ο τύπος για την τιμή κλίσης είναι l1∥2 → ml1 = ml2.

  • Διαβάθμιση δύο κάθετων γραμμών

Η σχέση τιμής κλίσης δύο κάθετων γραμμών είναι το αντίθετο της κλίσης των άλλων γραμμών. Εκτός αυτού, μπορεί επίσης να δηλωθεί ότι η εξίσωση θα έχει ως αποτέλεσμα την τιμή πολλαπλασιασμού των δύο γραμμών να είναι -1. Όσο για τον μαθηματικό τύπο είναι: If1⊥l2 → m2 = −1m1 ή1m2 = −1.