Τι είναι τα κοινωνικά συμπτώματα;

Το ξέσπασμα του ιού Corona ή Covid 19 σε πολλές χώρες είχε σημαντικό αντίκτυπο και έχει προκαλέσει πολλά κοινωνικά συμπτώματα. Αυτό φαίνεται στην οικονομική ύφεση, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να μην μπορούν να επιβιώσουν. Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν πολλές απολύσεις (PHK), αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των ανέργων και ωθώντας τους ανθρώπους στο όριο της φτώχειας.

Το κοινωνικό φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη συμπεριφορά κάθε ατόμου στο περιβάλλον. Με άλλα λόγια, κάθε ένα από αυτά τα συμπτώματα είναι τόσο αντίκτυπος όσο και αιτία άλλων κοινωνικών συμπτωμάτων.

Η ύπαρξη κοινωνικών φαινομένων σε αυτήν την κοινωνία έχει διάφορες επιπτώσεις στον άνθρωπο. Γενικά, αυτό έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή. Οι θετικές επιπτώσεις μπορούν να έχουν τη μορφή εκσυγχρονισμού και αμοιβαίας βοήθειας, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις μπορούν να έχουν τη μορφή πολέμου, εγκλήματος, ανεργίας, φτώχειας, διαφθοράς και εγκληματικότητας ανηλίκων.

Παράγοντες κοινωνικών συμπτωμάτων

Διάφορα κοινωνικά συμπτώματα που εμφανίζονται στην κοινωνική ζωή μπορεί να εμφανιστούν επειδή επηρεάζονται από 2 παράγοντες, δηλαδή διαρθρωτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες.

• Οι δομικοί παράγοντες είναι πρότυπα σχέσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων που εμφανίζονται στην κοινωνία. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται στην κοινωνία λόγω διαρθρωτικών παραγόντων, περιλαμβάνει τη διαρθρωτική φτώχεια, την κοινωνική συμβουλευτική και άλλα.

(Διαβάστε επίσης: Ορισμός της κοινωνικής δράσης)

• Οι πολιτιστικοί παράγοντες είναι αξίες που αναπτύσσονται και αναπτύσσονται στην κοινωνία. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται στην κοινωνία λόγω πολιτιστικών παραγόντων, περιλαμβάνει την κοινοτική υπηρεσία, την παραβατικότητα ανηλίκων και άλλα.

Εκτός από αυτό, τα κοινωνικά φαινόμενα έχουν επίσης ορισμένα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν από φυσικά φαινόμενα ή άλλα συμπτώματα. Μερικά από τα χαρακτηριστικά είναι:

• Δεν είναι καθολικό

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν αυτό το φαινόμενο επηρεάζονται από διαφορετικές πολιτιστικές συνθήκες σε κάθε μέρος. Ως αποτέλεσμα, η ίδια δραστηριότητα που εμφανίζεται σε δύο μέρη με διαφορετικούς πολιτισμούς μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συμπτώματα.

• Διαφορετικά και σύνθετα

Τα κοινωνικά συμπτώματα είναι πολύ διαφορετικά και περίπλοκα επειδή οι ανθρώπινες δραστηριότητες που δημιουργούν κοινωνικά φαινόμενα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως οι γεωγραφικές, οικονομικές και ψυχολογικές συνθήκες.