Ορισμός της κοινωνικής ένταξης και των παραγόντων της

Ως κοινωνικά όντα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι. Αντίθετα, αποτελούν μέρος μιας κοινότητας που βοηθά ο ένας τον άλλον να ικανοποιεί τις ανάγκες του άλλου. Επομένως, γνωρίζουμε τον όρο κοινωνική ένταξη. Η κοινωνική ένταξη είναι μια προσέγγιση που πιστεύει ότι η κοινωνία είναι ένα σύνολο που δεν στέκεται μόνη της. Η κοινωνία θεωρείται επίσης ότι αποτελείται από διάφορα αδιαχώριστα υποστηρικτικά μέρη.

Ο Μάικλ Μπάντον ορίζει την κοινωνική ένταξη ως πρότυπο σχέσεων που αναγνωρίζουν τις φυλετικές διαφορές στην κοινωνία. Εν τω μεταξύ, ο Αμπού Αχμάντι δήλωσε ότι η κοινωνική ένταξη είναι η ολοκλήρωση που έχει τη συνεργασία όλων των μελών της κοινωνίας, ξεκινώντας από το ατομικό, οικογενειακό, θεσμικό και κοινοτικό επίπεδο, για την παραγωγή συμφωνιών που τηρούνται.

Ο Soerjono Soekanto εξήγησε ότι η κοινωνική ένταξη είναι μια διαδικασία ατόμων ή ομάδων που προσπαθούν να καλύψουν την ανάγκη καταπολέμησης εχθρών με απειλές και βία. Ο Gillin έχει επίσης τον δικό του ορισμό και πιστεύει ότι πρόκειται για μια κοινωνική διαδικασία που συμβαίνει λόγω των διαφορών στη σωματική, συναισθηματική, πολιτιστική και συμπεριφορική.

Οδηγοί Κοινωνικής Ένταξης

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να ενθαρρύνουν τη διαδικασία κοινωνικής ένταξης.

Ομοιογένεια ομάδων

Το επίπεδο της διαφορετικότητας επηρεάζει την ταχύτητα της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης στην κοινωνία. Όσο πιο πληθυντικός ή ετερογενής είναι η κοινωνία, η κοινωνική ένταξη θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί και θα πάρει πολύ χρόνο. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο ομοιογενής είναι η κοινωνία, τόσο πιο εύκολο θα είναι η κοινωνική ένταξη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

(Διαβάστε επίσης: Κοινωνική αλληλεπίδραση: Ορισμός, χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις εμφάνισης)

Αριθμός μελών

Ο αριθμός των μελών στην κοινωνία μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μελών, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ποικιλομορφίας των μελών και τόσο πιο δύσκολο θα είναι η πραγματοποίηση της κοινωνικής ένταξης.

Γεωγραφική Κινητικότητα

Η γεωγραφική κινητικότητα μπορεί να οριστεί ως αλλαγή ή μετακίνηση πληθυσμού σε μια περιοχή. Τα νέα μέλη της ομάδας σε μια περιοχή θα προσαρμοστούν στους κανόνες και τις τιμές που επικρατούν στην περιοχή.

Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας

Η κοινωνική ένταξη μπορεί να επηρεαστεί από την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μεταξύ ενός μέλους και άλλων μελών στην κοινωνία. Όσο πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών, τόσο πιο εύκολη θα πραγματοποιηθεί η κοινωνική ένταξη. Αντίστροφα, εάν η επικοινωνία μεταξύ των μελών είναι αναποτελεσματική, η κοινωνική ένταξη θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί και θα διαρκέσει περισσότερο.

Υπάρχει μια στάση ανοχής και αμοιβαίας ανάγκης

Τέλος, η συνειδητοποίηση κάθε μέλους να αποδεχθεί τις διαφορές που συμβαίνουν στην κοινωνία και η συνειδητοποίηση ότι κάθε μέλος χρειάζεται το ένα το άλλο θα επιταχύνει επίσης την κοινωνική ένταξη.