Έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Έχετε επισκεφθεί ποτέ ένα ειδικό σχολείο και έχετε δει τι κάνουν οι δάσκαλοι εκεί στους μαθητές τους; Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διδάξουν στους μαθητές με αναπηρία με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές με αναπηρία λαμβάνουν επίσης εκπαιδευτικές υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητές τους. Αυτό συνεπάγεται την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Πού, οι μαθητές έχουν το δικαίωμά τους να σπουδάσουν και να λάβουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες όπως οι κανονικοί μαθητές. Εν τω μεταξύ, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν εγκαταστάσεις διδασκαλίας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους. Τώρα, μιλώντας για την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Τα ανθρώπινα δικαιώματα (HAM) είναι βασικά δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι από τη γέννησή τους και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ως δώρο από τον Παντοδύναμο Θεό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ρυθμίζονται στον νόμο αριθ. 39 του 1999, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικά δικαιώματα που είναι φυσικά εγγενή στον άνθρωπο, είναι παγκόσμια και διαρκή.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν από τη γέννηση, τα ακόλουθα είναι τα χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά αυτών των δικαιωμάτων:

• Hakiki σημαίνει τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι από τότε που γεννήθηκαν.

• Καθολική, αυτό σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την κοινωνική κατάσταση, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή και άλλες διαφορές.

• Μόνιμο ή δεν μπορεί να ανακληθεί, που σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να παραδοθούν σε άλλα άτομα.

• Δεν μπορεί να διαιρεθεί, που σημαίνει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα σε όλα τα δικαιώματα που έχουν ρυθμιστεί και καθοριστεί.

Έννοια των ανθρώπινων υποχρεώσεων

Οι υποχρεώσεις είναι οτιδήποτε πρέπει να γίνει ή να γίνει υπεύθυνα. Έτσι, μπορούμε να ορίσουμε τις ανθρώπινες υποχρεώσεις ως τις βασικές υποχρεώσεις κάθε ανθρώπου.

(Διαβάστε επίσης: Κρατική άμυνα: Σημασία, στοιχεία και νομική βάση)

Στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις είναι δύο πράγματα που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους και έχουν αιτιώδη σχέση. Ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει τα δικαιώματά του όταν εκτελεί πρώτα τις υποχρεώσεις του. Με άλλα λόγια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις είναι μια μορφή περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτό ρυθμίζεται επίσης από το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου της Δημοκρατίας της Ινδονησίας αριθ. Αυτό σημαίνει ότι οι ανθρώπινες υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που πρέπει να εκτελούνται από κάθε άνθρωπο με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.