Διάφοροι χημικοί τύποι για ενώσεις που πρέπει να γνωρίζετε

Όλοι γνωρίζετε ότι όλα γύρω μας είναι κατασκευασμένα από διάφορα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να σχηματίσουν διάφορες ενώσεις που μας ωφελούν. Μερικά παραδείγματα ενώσεων που είναι πιο κοντά μας είναι το νερό και το αλάτι. Και οι δύο σχηματίζονται από χημικά στοιχεία που σχηματίζουν μια ένωση που είναι απαραίτητη για το σώμα μας. Αλλά εκτός από αυτές τις δύο ενώσεις, υπάρχουν πολλές ενώσεις που πρέπει να γνωρίζετε. Κάθε ένωση έχει έναν μοναδικό χημικό τύπο και τη διακρίνει από άλλες ενώσεις. Αυτή τη φορά, θα προσπαθήσουμε να το μελετήσουμε.

Τι είναι ένας σύνθετος χημικός τύπος;

Μια ένωση είναι μια καθαρή χημική ουσία, αποτελούμενη από δύο ή περισσότερα στοιχεία που μπορούν να αναλυθούν στα στοιχεία που τα συνθέτουν με χημικές αντιδράσεις. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, παραδείγματα των ενώσεων είναι δισόξινο μονοξείδιο ή H 2 O, ίσως είμαστε περισσότερο γνωστή ως νερό. Το νερό είναι μια ένωση που αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου (Η) για κάθε άτομο οξυγόνου (Ο). Αυτός ο λόγος ενώσεων νερού είναι πάντα σταθερός λόγω των φυσικών του ιδιοτήτων. Αυτές οι συγκρίσεις δεν γίνονται από ανθρώπους που μπορούν να χειραγωγηθούν. Η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ατόμων Η και Ο θα σχηματίσει διαφορετικές ενώσεις. Για παράδειγμα, H 2 O 2 (2 H άτομα και 2 O άτομα) είναι μια ένωση υπεροξειδίου του υδρογόνου.

Τα χαρακτηριστικά που μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των ενώσεων είναι οι χημικοί τύποι αυτών των ενώσεων. Ο χημικός τύπος μιας ένωσης δίνει την αναλογία των ατόμων στην ουσία, καθώς και τον αριθμό των ατόμων σε ένα μόνο μόριο. 

Ακολουθεί μια λίστα χημικών τύπων για ενώσεις που μπορείτε να μάθετε.

Κατάλογος σύνθετων χημικών τύπων

Οχι.  Όνομα χημικής σύνθεσης  Χημικοί τύποι 
1.  Νερό  Η 2 Ο 
2.  Αιθανόλη  C 2 H 5 OH 
3.  Γλυκόζη  C 6 H 12 O 6 
4.  Νιτρικός άργυρος (Ι)  AgNO 3
5.  Νιτρικό ασβέστιο  Ca (ΟΧΙ 3 ) 2 
6.  Θειικό κάλιο  K 2 SO 4
7.  Υδροξείδιο του μαγνησίου  Mg (ΟΗ) 2 
8.  Ανθρακικό ασβέστιο  CaCO 3
9.  Χλωριούχος άργυρος (Ι)  AgCl 
10.  Προπανόν  C 3 H 6
11.  Θειικό χαλκό (II)  CuSO 4 
12.  Διοξείδιο του άνθρακα  CO 2
13.  Χλωριούχο νάτριο  NaCl 
14.  Υδροχλωρικό οξύ  HCl 
15.  Οξείδιο του μαγνησίου  MgO 
16.  Χλωριούχο βάριο  BaCl 2
17.  Φθόριο λιθίου  LiF 
18.  Σουλφίδιο βαρίου  Μπάσσο 
19.  Οξείδιο του χαλκού (Ι)  Cu 2
20.  Χλωριούχος σίδηρος (III)  FeCl 3
21.  Υδροξείδιο του αμμωνίου  ΝΗ 4 ΟΗ 
22.  Ανθρακικό νάτριο  Na 2 CO 3
23.  Νιτρικό αμμώνιο  ΝΗ 4 ΝΟ 3
24.  Σουλφίδιο σιδήρου (II)  FeS 
25.  Μεθάνιο  CH 4
26.  Αμμωνία  ΝΗ 3
27.  Υδροξείδιο του νατρίου  ΝαΟΗ 
28.  Φωσφορικό κάλιο  K 3 PO 4 
29.  Οξαλικό Ρουβίδιο  Rb 2 C 2 O 4
30.  Βρωμιούχο καίσιο  CsBr 
31.  Μόλυβδος (II) ιωδίδιο  PbI 2 
32.  Βρωμιούχος σίδηρος (III)  FeBr 3 
33.  Υδρόθειο  Η 2 Σ 
34.  Βρωμιούχο αλουμίνιο  AlBr 3
35.  Οξείδιο του βαρίου  Μπάο 
36.  Διοξείδιο του πυριτίου ή διοξείδιο του πυριτίου  SiO 2
37.  Αιθούνα ή ακετυλένιο  C 2 H 2
38.  Βουτάνιο  C 4 H 10
39.  Υπεροξείδιο του υδρογόνου  Η 2 Ο 2
40.  Θειοθειικό κάλιο  K 2 S 2 O 3 
41.  Νιτρικός μόλυβδος (II)  Pb (NO 3 ) 2 
42.  Σουλφίδιο χαλκού (II)  CuS 
43.  Οξαλικό οξύ  H 2 C 2 O 4
44.  Θειικός σίδηρος (III)  Fe 2 (SO 4 ) 3
45.  Τριοξείδιο του θείου  SO 3 
46.  Σαλικυλικό οξύ  C 7 H 6 O 3 
47.  Ασπιρίνη  C 9 H 8 O 4 
48.  Χλωριούχο ασβέστιο  CaCl 2
49.  Βρωμιούχο λίθιο  LiBr 
50.  Θειώδες νάτριο  Na 2 SO 3

Αυτές είναι μερικές από τις χημικές ενώσεις που μπορεί να συναντήσουμε στην καθημερινή ζωή.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους χημικούς τύπους ενώσεων ή διάφορα άλλα χημικά υλικά, μπορείτε να δοκιμάσετε το Smart Class, μια διαδικτυακή πλατφόρμα διδασκαλίας σε συνδυασμό με το προϊόν ΠΡΟΒΛΗΜΑ, το οποίο παρέχει μια ποικιλία ερωτήσεων πρακτικής για εσάς, καθώς και τη δυνατότητα ASK που μπορεί να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με υλικό που δεν έχει κατακτηθεί.

Εάν κάτι σας προκαλεί σύγχυση, γράψτε την ερώτησή σας στη στήλη σχολίων. Και μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν τη γνώση!