Γνωρίστε τα στοιχεία ενός κύκλου

Στην καθημερινή ζωή μπορούμε εύκολα να βρούμε κυκλικά σχήματα στο περιβάλλον. Ο κύκλος είναι το μόνο σχήμα που δεν έχει κορυφή, και φυσικά είναι πολύ εύκολο να τον αναγνωρίσετε ή να τον διακρίνετε από άλλα σχήματα. Ωστόσο, γνωρίζετε ποια είναι τα στοιχεία στην αναγνώριση ενός κύκλου;

Ένας κύκλος είναι μια κλειστή καμπύλη όπου όλα τα σημεία του κύκλου είναι ίσα από ένα σταθερό σημείο, δηλαδή το κεντρικό σημείο. Ένας κύκλος είναι ένα δισδιάστατο σχήμα, οπότε ένας κύκλος έχει μόνο περιοχή και περιφέρεια.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία σε έναν κύκλο που πρέπει να είναι γνωστά, όπως το κεντρικό σημείο, η ακτίνα, η διάμετρος, το τόξο, το κορδόνι, το πλέγμα, η κλίση και το απόθεμα. Το παρακάτω είναι μια εξήγηση των στοιχείων του κύκλου.

  • Το κεντρικό σημείο

Το κέντρο του κύκλου είναι ένα σημείο που βρίσκεται ακριβώς στη μέση του κύκλου. Η απόσταση μεταξύ του κεντρικού σημείου και όλων των σημείων στον κύκλο είναι πάντα η ίδια. Το κεντρικό σημείο συμβολίζεται με κεφαλαία γράμματα όπως O, A, P, Q και ούτω καθεξής.

  • Δάχτυλα

Η απόσταση μεταξύ του κέντρου του κύκλου και του σημείου στον κύκλο είναι γνωστή ως ακτίνα. Δεδομένου ότι η απόσταση μεταξύ του κεντρικού σημείου και όλων των σημείων στον κύκλο είναι πάντα η ίδια, η ακτίνα ενός κύκλου είναι πάντα η ίδια.

  • Διάμετρος

Η διάμετρος ενός κύκλου είναι το μήκος μιας ευθείας γραμμής που συνδέει δύο σημεία στην περιφέρεια ενός κύκλου και μέσω του κέντρου του κύκλου. Όπου, η διάμετρος του κύκλου είναι διπλάσια από την ακτίνα του κύκλου, διαφορετικά η ακτίνα του κύκλου είναι η μισή διάμετρος.

  • Τόξο

Ένα κυκλικό τόξο είναι μέρος ενός κύκλου που έχει σχήμα καμπύλης γραμμής. Συνήθως, υπάρχουν δύο τύποι τόξων σε έναν κύκλο, δηλαδή μεγάλα τόξα και μικρά τόξα. Ένα μεγάλο τόξο είναι ένα τόξο που είναι περισσότερο από το ήμισυ της περιφέρειας ενός κύκλου, ενώ ένα μικρό τόξο είναι ένα τόξο που είναι μικρότερο από το ήμισυ της περιφέρειας του κύκλου.

(Διαβάστε επίσης: Η περίμετρος τύπου ενός κύκλου και πώς να τον υπολογίσετε)

  • Σχοινί τόξου

Μια χορδή είναι μια ευθεία γραμμή που συνδέει δύο σημεία σε έναν κύκλο.

  • Juring

Ο κύκλος είναι η περιοχή που πλαισιώνεται από δύο ακτίνες και ένα κυκλικό τόξο. Ο κύκλος χωρίζεται σε δύο, δηλαδή ο μεγάλος και ο μικρός κύκλος, όπου ο μεγάλος κύκλος είναι η περιοχή στον κύκλο που οριοθετείται από την ακτίνα και το μεγάλο τόξο του κύκλου, ενώ ο μικρός κύκλος είναι η περιοχή στον κύκλο που οριοθετείται από την ακτίνα και το μικρό τόξο.

  • Θραύσμα αγγείου

Το Tembereng είναι μια περιοχή που πλαισιώνεται από κορδόνια και κυκλικά τόξα. Το Tembereng χωρίζεται επίσης σε δύο τύπους, δηλαδή το μεγάλο tembereng και το μικρό tembereng. Το μεγάλο tembereng είναι μια περιοχή που οριοθετείται από ένα κορδόνι και ένα κυκλικό τόξο, ενώ ένα μικρό tembereng είναι μια περιοχή που οριοθετείται από ένα κυκλικό τόξο και ένα μικρό τόξο.

  • Απόθεμα

Το απόθεμα είναι ένα κάθετο τμήμα που συνδέει το κέντρο ενός κύκλου με μια κυκλική χορδή.