Εξέταση του περιεχομένου, της δομής και των κανόνων του επεξηγηματικού κειμένου

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που πρέπει να μάθουμε σε αυτόν τον κόσμο, τόσο σχετικά με τη φύση και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων του. Αυτή η μεγάλη περιέργεια θα μας οδηγήσει σε αυτό που ονομάζεται επεξηγηματικό κείμενο. Το ίδιο το επεξηγηματικό κείμενο είναι ένα κείμενο που περιγράφει και περιγράφει τη διαδικασία της εμφάνισης ενός πράγματος ή γεγονότος.

Γενικά, αυτό το κείμενο θα αναφέρει διαδοχικά τη σχέση μεταξύ ενός γεγονότος και ενός άλλου λεπτομερώς. Το περιεχόμενο αυτού του κειμένου περιγράφει γενικά μια σειρά διαδικασιών ή φαινομένων που συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή. Γραπτώς, το περιεχόμενο του κειμένου θα απαντήσει στην ερώτηση "γιατί" ή "πώς".

Εάν το επεξηγηματικό κείμενο απαντήσει στην ερώτηση "γιατί", τότε η εξήγηση που θα εξηγηθεί είναι αιτιότητα ή έχει χαρακτήρα "αιτίας και αποτελέσματος", ενώ εάν το κείμενο απαντήσει στην ερώτηση "πώς", τότε η περιγραφή που πρέπει να εξηγηθεί είναι χρονολογική σε ένα θέμα.

(Διαβάστε επίσης: 5 Παραδείγματα επεξηγηματικών κειμένων για φυσικά φαινόμενα)

Επεξηγηματική δομή κειμένου

Για να γράψει σωστά το επεξηγηματικό κείμενο, είναι απαραίτητο ο συντάκτης να γνωρίζει ορισμένες από τις δομές του κτιρίου. Όπου, γενικά, αυτή η δομή κειμένου σχηματίζεται σε 3 βάσεις, δηλαδή:

  • Οι γενικές δηλώσεις, σε αυτήν την ενότητα, θα εξηγήσουν γενικές δηλώσεις σχετικά με το θέμα ή το φαινόμενο που περιγράφεται. Αυτό μπορεί να είναι μια διαδικασία «ύπαρξης», «συμβάντος» και «σχηματισμού» ενός γεγονότος ή γεγονότος.
  • Η ύπαρξη μιας αιτιώδους ακολουθίας, σε αυτήν την ενότητα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με μια σταδιακή διαδικασία συμβάντων από την αρχή της ανάγνωσης έως το τέλος της ανάγνωσης.
  • Ερμηνεία ή συμπέρασμα, αυτή η ενότητα είναι το τελευταίο μέρος του επεξηγηματικού κειμένου που περιέχει συμπεράσματα ή περιλήψεις σχετικά με θέματα ή γεγονότα που συνέβησαν.

Γλωσσικοί κανόνες επεξηγηματικού κειμένου

Γενικά, οι κανόνες που βρίσκονται στο επεξηγηματικό κείμενο είναι διαφορετικοί από άλλα κείμενα. Οι κανόνες που περιέχονται σε αυτό το κείμενο χωρίζονται σε 4 ως εξής:

  • Χρήση συνδέσμων ή συνδέσεων που σχετίζονται ή σχετίζονται με αιτία και αποτέλεσμα. Παραδείγματα συζεύξεων αιτιότητας περιλαμβάνουν: επομένως, αιτία, αποτέλεσμα και ούτω καθεξής.
  • Χρήση συνδέσμων ή συνδέσεων που είναι χρονολογικές, δηλαδή διαδοχικές με το χρόνο. Ένα παράδειγμα χρονολογικής σύζευξης είναι τότε, μετά, μετά και ούτω καθεξής.
  • Χρήση ουσιαστικών που αναφέρονται σε φαινόμενα. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις συνοικίες Μπανγκούντ, Πουλιά, Eclipse και άλλα.
  • Χρήση τεχνικών λέξεων ή ορολογίας σύμφωνα με το θέμα ή το συμβάν που συνέβη. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τομείς, βιομηχανία, τουρισμό και ούτω καθεξής.