Ορισμός μιας κοινωνικής ομάδας

Ως κοινωνικά όντα, οι άνθρωποι χρειάζονται πάντα την παρουσία άλλων ανθρώπων στη ζωή τους. Όχι μόνο για συσχέτιση ή αλληλεπίδραση, αλλά και επειδή υπάρχει κοινωνική ανάγκη να ζούμε σε ομάδες. Συνήθως, αυτό οφείλεται στην ομοιότητα των χαρακτηριστικών ή των ενδιαφερόντων του καθενός. Τότε το γνωρίζουμε με τον όρο κοινωνική ομάδα. Τι ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ?

Οι κοινωνικές ομάδες ορίζονται ως μια διαδικασία επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης που υπάρχει σε συναντήσεις μεταξύ ατόμων που επηρεάζουν το ένα το άλλο. Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο, Hendropuspito, μια κοινωνική ομάδα μπορεί επίσης να οριστεί ως μια πραγματική, τακτική και μόνιμη συλλογή ανθρώπων που εκτελούν τους αλληλένδετους ρόλους τους προκειμένου να επιτύχουν τον ίδιο στόχο.

Εν τω μεταξύ, ο καθηγητής Δρ. Ο Soerjono Soekanto το ονόμασε ως ένωση ή ενότητα ανθρώπων που ζουν μαζί, τα μέλη τους αλληλοσυνδέονται, επηρεάζουν το ένα το άλλο και έχουν την ευαισθητοποίηση να αλληλοβοηθούνται.

Ο Robert K. Merton και ο Astrid Soesanto ορίζουν τις αντίστοιχες κοινωνικές τους ομάδες ως καθιερωμένο πρότυπο ως μορφή αλληλεπίδρασης με μια ομάδα ανθρώπων μέσα σε αυτό. και την ενότητα δύο ή περισσότερων ατόμων που βιώνουν ψυχολογική αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

(Διαβάστε επίσης: Κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής διαστρωμάτωσης)

Υπάρχουν πολλά πράγματα πίσω από τη δημιουργία κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου ενστίκτου να ζει και να αλληλεπιδρά με άλλους, κίνητρα ή ενθάρρυνση, και μέσω των αποτελεσμάτων της πρακτικής εμπειρίας, της πνευματικής εμπειρίας και της συναισθηματικής εμπειρίας.

Στην ανθρώπινη ζωή υπάρχουν δύο κύριες επιθυμίες ή ενδιαφέροντα, που χρησιμοποιούνται για την κοινωνική ομαδοποίηση στην κοινωνία. Αυτές οι δύο επιθυμίες περιλαμβάνουν την επιθυμία να γίνουν μια με τον άλλο άνθρωπο ή κοινωνία και την επιθυμία να γίνουν μία με το φυσικό τους περιβάλλον.

Όροι και χαρακτηριστικά της κοινωνικής ομαδοποίησης

Σύμφωνα με τον Robert K. Merton, υπάρχουν 3 κριτήρια σε μια κοινωνική ομάδα, δηλαδή:

  • Υπάρχει ένα πρότυπο αλληλεπίδρασης
  • Αυτογνωσία ως μέρος της ομάδας
  • Αυτογνωσία ότι άλλα άτομα είναι μέλη της ομάδας

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Soerjono Soekanto, οι όροι και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ομαδοποίησης περιλαμβάνουν την αυτογνωσία ως μέρος της ομάδας. αμοιβαία σχέση μεταξύ των μελών · η ύπαρξη ενός κοινού παράγοντα σύνδεσης · ομοιότητα σε πρότυπα συμπεριφοράς, δομές και κανόνες · καθώς και επεξεργασμένο και συστηματικό.

Για παράδειγμα, οι μαθητές τείνουν να κάνουν ομάδες με μαθητές, οι ιατρικοί εργαζόμενοι σχηματίζουν ομάδες με άλλους ιατρικούς εργαζόμενους, ενώ εκείνοι που εργάζονται ως καλλιτέχνες τείνουν να κάνουν φίλους από καλλιτέχνες.