Ανοχή στην ποικιλομορφία της εθνικότητας, της θρησκείας, της φυλής και της ομάδας

Η ανοχή είναι μια λέξη που συχνά ακούμε τόσο στο σχολείο όσο και στο περιβάλλον. Η «λέξη» είναι ένα από τα κλειδιά για τη δημιουργία προόδου, ειρήνης και ακεραιότητας του έθνους, εντός της ποικιλομορφίας των εθνοτήτων, των θρησκειών, των φυλών και των ομάδων στον κόσμο. Αλλά ξέρετε τι είναι η ανοχή; Και αυτό έχει εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή;

Το λεξικό Big World Language (KBBI) εξηγεί την έννοια της ανοχής, που είναι ανεκτική (σεβασμός, επιτρέψτε, επιτρέψτε) μια στάση (άποψη, άποψη, πίστη, συνήθεια, συμπεριφορά κ.λπ.) που είναι διαφορετική ή αντίθετη με τη στάση κάποιου. Η ανοχή ονομάζεται επίσης ανοχή, που σημαίνει ότι είναι σε θέση να σέβονται (να σέβονται) τα συναισθήματα των άλλων.

Ο Κόσμος είναι μια χώρα που είναι μοναδική σε σύγκριση με άλλες χώρες, με ποικίλες εθνικότητες, θρησκείες, φυλές και ομάδες. Για αυτόν τον λόγο, απαιτούνται ορισμένες προσπάθειες για να διατηρηθεί η ποικιλομορφία της κοινωνίας βιώσιμη.

Υπάρχουν πολλές προσπάθειες που μπορούμε ως πολίτες του Κόσμου να κάνουμε για να προστατεύσουμε την ποικιλομορφία των εθνοτήτων, των θρησκειών, των φυλών και των ομάδων, δηλαδή αναπτύσσοντας μια στάση σεβασμού των διαφορών στις κοινωνικές αξίες και τους κανόνες στην κοινωνία. Εκτός αυτού, δεν ασχολείται με την εθνικότητα, τη φυλή και την ίδια την ομάδα. Το τελευταίο είναι να αναπτύξουμε μια στάση ανοχής στη θρησκευτική ζωή.

Σημασία της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ετυμολογικά πολυπολιτισμικό σχηματίζεται από τη λέξη πολυ (πολλά) και τον πολιτισμό (πολιτισμός). Έτσι, η πολυπολιτισμικότητα είναι μια άλλη λέξη για την πραγματικότητα της πολιτιστικής πολυμορφίας. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική για τη διαχείριση του πολιτισμού προσφέροντας μια ισχυρή στρατηγική πολιτιστικού μετασχηματισμού μέσω εκπαιδευτικών μηχανισμών που σέβονται τις πολιτιστικές διαφορές.

(Διαβάστε επίσης: Κατανόηση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς της ζωής)

Αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει επειδή φοβάται ότι ένα έθνος που δεν έχει στρατηγική διαχείρισης του πολιτισμού θα παρασυρθεί εύκολα από τη ροή, έτσι ώστε τελικά να χάσει την τοπική και εθνική του ταυτότητα.

Ένας τρόπος για την ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η μη τυπική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μέσω θρησκευτικών ιδρυμάτων, μέσω δραστηριοτήτων όπως σεμινάρια και εκπαιδεύσεις.

Καλλιεργήστε μια στάση ανοχής

Για να μην γίνει η διαφορετικότητα στην κοινωνία παράγοντας που προκαλεί συγκρούσεις και διασπάσεις που οδηγούν σε σύγκρουση, απαιτείται ανοχή, αμοιβαίος σεβασμός και σεβασμός. Ως άτομο καθώς και ως κοινωνικό ον, πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν σχέσεις με άλλα άτομα για να καλύψουν τις ανάγκες τους, και στην εκπλήρωση των αναγκών τους, μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ ομάδων, ομάδων ή του ευρέος κοινού είτε σχετίζονται με εθνικότητα, φυλή, θρησκεία ή τάξη.

Ως εκ τούτου, ως καλοί πολίτες του Κόσμου, είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε την ανοχή μεταξύ των θρησκειών και να σεβαστούμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργήσουμε μια ζωή που θα είναι ειρηνική, αρμονική, ειρηνική και διατηρεί την ακεραιότητα της παγκόσμιας χώρας.