Κατανόηση και τύποι κοινωνικών αξιών

Τα άτομα είναι το μικρότερο μέρος μιας κοινότητας που δεν μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα μέρη. Στην κοινωνιολογία, τα άτομα είναι άτομα που κάνουν κάτι και είναι κοινωνικά προϊόντα των αλληλεπιδράσεών τους με άλλους ανθρώπους. Από τη γέννηση, ένα άτομο έχει μάθει πώς να ενεργεί και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις αξίες και τους κανόνες που επικρατούν στην κοινωνία. Έτσι, οι κοινωνικές αξίες και οι κανόνες έχουν γίνει μέρος του.

Τώρα, μιλώντας για τις ίδιες τις κοινωνικές αξίες και τους κανόνες, σε αυτήν τη συζήτηση θα προσπαθήσουμε να τις αναλύσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, ειδικά όσον αφορά τις κοινωνικές αξίες. Όποιος ξέρει τι σημαίνει αυτό;

Κυριολεκτικά, οι αξίες μπορούν να ερμηνευτούν ως σκέψεις στους ανθρώπους για το τι θεωρείται καλό και κακό. Για παράδειγμα, θεωρούμε ότι βοηθώντας έναν φίλο που έπεσε από το ποδήλατο να είναι καλή πράξη, ενώ η εξαπάτηση σε μια δοκιμή είναι το αντίθετο.

Οι κοινωνικές αξίες προκύπτουν από τις ατομικές αξίες που έχει ένα άτομο. Μέσω της συσχέτισης, αυτές οι ατομικές αξίες τελικά εγκρίνονται από πολλούς ανθρώπους, ώστε να γίνουν κοινωνικές αξίες που ισχύουν στην κοινωνία.

Τύποι Κοινωνικών Αξιών

Σύμφωνα με τον καθηγητή Dr. Notonegoro, οι τιμές χωρίζονται σε τρία είδη, συμπεριλαμβανομένων των υλικών τιμών, των ζωτικών τιμών και των πνευματικών τιμών.

Η υλική αξία είναι κάτι που είναι χρήσιμο για το φυσικό στοιχείο των ανθρώπων. Για παράδειγμα, ποτά, τρόφιμα και ρούχα.

(Διαβάστε επίσης: Ορισμός της κοινωνικής δράσης)

Η ζωτική αξία είναι οτιδήποτε είναι χρήσιμο για τον άνθρωπο στην άσκηση δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, αυτοκίνητα για οδηγούς ταξί και υπολογιστές για μυθιστοριογράφους.

Η πνευματική αξία είναι ό, τι είναι χρήσιμο για το ανθρώπινο πνεύμα. Οι πνευματικές αξίες χωρίζονται σε ομορφιά, αλήθεια και θρησκευτικές αξίες.

Οι κοινωνικές αξίες έχουν πολλά χαρακτηριστικά, όπως:

  • Είναι μια οικοδόμηση της κοινότητας ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της κοινότητας
  • Διαδοθεί μεταξύ της κοινότητας
  • Διαμορφώθηκε μέσω της κοινωνικοποίησης (μαθησιακή διαδικασία)
  • Είναι μέρος της προσπάθειας για την ικανοποίηση των ανθρώπινων κοινωνικών αναγκών και ικανοποίησης
  • Μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του ατόμου
  • Έχει διαφορετική επιρροή στα μέλη της κοινότητας
  • Τείνετε να σχετίζονται μεταξύ τους και να σχηματίζουν ένα σύστημα αξιών

Στην κοινωνία, αυτή η αξία χρησιμεύει ως βάση για κάθε μεμονωμένη δράση. Επιπλέον, οι τιμές λειτουργούν επίσης για τη ρύθμιση και τον περιορισμό των ενεργειών κάθε ατόμου, ώστε να μην παρεμβαίνει στα δικαιώματα των άλλων.