Αφαιρετική παράγραφος: Ορισμός και χαρακτηριστικά

Στα μαθήματα παγκόσμιας γλώσσας, πρέπει να έχουμε γνωστές παραγράφους. Η παράγραφος είναι μια σύνθεση πολλών προτάσεων, οι οποίες περιέχουν μια ιδέα ή μια ιδέα. Η ίδια η παράγραφος μπορεί να διακριθεί με βάση τη θέση της κύριας ιδέας. Υπάρχει μια αφαιρετική παράγραφος καθώς και μια επαγωγική παράγραφος. Και οι δύο έχουν τις δικές τους διαφορές και χαρακτηριστικά. Τότε ποια είναι η έννοια του αφαιρετικού και ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας αφαιρετικής παραγράφου;

Ορισμός της παραγωγικής παραγράφου

Μια αφαιρετική παράγραφος είναι μια παράγραφος της οποίας η κύρια ιδέα ή η ιδέα είναι στην αρχή ή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου. Συνήθως ξεκινά με μια γενική δήλωση, ακολουθούμενη από μια συγκεκριμένη εξήγηση με τη μορφή παραδειγμάτων, αποδεικτικών στοιχείων, ειδικών λεπτομερειών και ούτω καθεξής. Η ίδια η έννοια του αφαιρετικού είναι κάτι που είναι αφαιρετικό, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως κάτι που ξεκινά από γενικά πράγματα, το οποίο στη συνέχεια πηγαίνει σε συγκεκριμένα πράγματα ..

Χαρακτηριστικά των παραγωγικών παραγράφων

Γνωρίζουμε ήδη για ένα από τα χαρακτηριστικά μιας αφαιρετικής παραγράφου, δηλαδή την πρόταση, ή την ιδέα, ή η κύρια ιδέα είναι στην αρχή της παραγράφου. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά των αφαιρετικών παραγράφων τα οποία θα συζητήσουμε λεπτομερώς.

1. Η κύρια ιδέα είναι στην αρχή της παραγράφου

Ακολουθώντας την έννοια της λέξης αφαιρετική που σημαίνει κάτι που είναι αφαιρετικό, οι αφαιρετικές παράγραφοι θέτουν τις κύριες ιδέες τους στην αρχή της παραγράφου. Αυτή η βασική ιδέα περιέχει μια πρόταση που θα εξηγεί ευρέως το περιεχόμενο της παραγράφου και είναι ένας τρόπος να γίνει η βάση για την ανάπτυξη του περιεχομένου της παραγράφου.

2. Το πρότυπο ανάπτυξης από γενικό σε ειδικό

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το πρότυπο ανάπτυξης από γενικό σε ειδικό. Η κύρια γενική ιδέα θα ακολουθηθεί από μια συγκεκριμένη πρόταση. Συνήθως περιέχει εξηγήσεις, παραδείγματα ή στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν την κύρια ιδέα.

Παράδειγμα παραγωγικής παραγράφου

Για να κατανοήσουμε πιο καθαρά τις αφαιρετικές παραγράφους, ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Το πρώτο παράδειγμα:

Η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι μια λύση για την κυβέρνηση να ξεπεράσει το πανδημικό πρόβλημα που συμβαίνει σήμερα . Αυτό επιλέχθηκε επειδή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης από το ένα άτομο στο άλλο. Αυτό το βήμα έχει επίσης εφαρμοστεί σε πολλές χώρες που έχουν επίσης επηρεαστεί από την πανδημία του ιού COVID-19, όπως στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές άλλες. Αυτό θα περιορίσει πράγματι την κινητικότητα της κοινότητας, αλλά θεωρείται ότι μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ασθενών από αυτήν την παγκόσμια πανδημία.

Εξήγηση:  

Μπορούμε να δούμε την κύρια ιδέα της παραγράφου, δηλαδή "Η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι μια λύση για την κυβέρνηση να ξεπεράσει το τρέχον πρόβλημα πανδημίας" , αυτή είναι η κύρια ιδέα που προσπαθεί να δώσει μια επισκόπηση αυτής της παραγράφου. Επιπλέον, αυτή η κύρια ιδέα θα ακολουθηθεί από συγκεκριμένες προτάσεις που εξηγούν το σκοπό της κύριας ιδέας.

Δεύτερο παράδειγμα: 

Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί επί του παρόντος μεγάλη ανησυχία για τους νέους . Πολλοί ακτιβιστές και διάφορες οργανώσεις που υποστηρίζονται από τη νεολαία εμφανίστηκαν. Όλοι έχουν έναν στόχο, που είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Εξήγηση:

"Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί επί του παρόντος μεγάλη ανησυχία για τους νέους." να είναι η κύρια ιδέα, η οποία παρέχει πληροφορίες ότι αυτή η παράγραφος θα συζητήσει για το ρόλο των νέων στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή που συμβαίνει. Μια ειδική πρόταση μετά από αυτό θα ενισχύσει την κύρια ομάδα που παρουσιάστηκε.

συμπέρασμα

Η έννοια του αφαιρετικού είναι κάτι που έχει τον χαρακτήρα της αφαίρεσης, ξεκινώντας από κάτι γενικό και συνεχίζοντας με κάτι συγκεκριμένο. Αυτό ταιριάζει απόλυτα με τον ορισμό μιας αφαιρετικής παραγράφου, η οποία είναι μια παράγραφος που θέτει την κύρια γενική ιδέα της στην αρχή της παραγράφου. Ακολουθεί μια ειδική πρόταση που θα εξηγεί την κύρια ιδέα.

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό; Γράψτε την ερώτησή σας στη στήλη σχολίων και μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτές τις γνώσεις.