Διαχωριστικός, μια μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης που πρέπει να γνωρίζετε

Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά πλάσματα, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους, είτε συνομιλείτε ή άλλα πράγματα. Η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών θα μας βοηθήσει στην εκτέλεση των καθημερινών μας δραστηριοτήτων. Αλλά αυτό που ονομάζεται αλληλεπίδραση, σίγουρα μπορεί να έχει αποτέλεσμα, καλό ή κακό. Μία από τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης που μπορεί να συμβεί στη ζωή μας είναι η διαχωριστική αλληλεπίδραση. Ποια είναι η έννοια αυτού του τύπου κοινωνικής αλληλεπίδρασης;

Διαχωριστικός

Οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις και ιδέες, ή το αντίθετο, δηλαδή σε σύγκρουση. Οι αλληλεπιδράσεις που μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση είναι γνωστές ως αποσυνδετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ή προβλήματα που δημιουργούν πραγματικά αποξενώσεις στην αλληλεπίδραση. Έτσι, μπορεί να ειπωθεί ότι η αποσυνδετική είναι μια κοινωνική αλληλεπίδραση που οδηγεί σε περισσότερη αρνητικότητα ή διαχωρισμό. 

Χαρακτηριστικά και τύποι

Οι διαχωριστικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι επίσης οι τύποι αυτών των διαχωριστικών αλληλεπιδράσεων. Γνωρίζοντας αυτό, θα γνωρίζετε τα διάφορα είδη περιστατικών αποσυνδετικής αλληλεπίδρασης που συμβαίνουν γύρω σας. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά και οι τύποι της διαχωριστικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Υπάρχει ανταγωνισμός  

Η κοινωνική διαδικασία όταν υπάρχουν δύο μέρη που ανταγωνίζονται για να κάνουν κάτι για να επιτύχουν μια συγκεκριμένη επιτυχία ονομάζεται ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός που γίνεται με ανθυγιεινό τρόπο θα οδηγήσει σε βία και εχθρότητα. Στην καθημερινή μας ζωή, υπάρχει ανταγωνισμός που συμβαίνει πάντα, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Κάποιοι από αυτούς είναι:

 • Ανταγωνισμός στον οικονομικό τομέα
 • Ανταγωνισμός σε θέση / δύναμη
 • Ανταγωνισμός από την άποψη του πολιτισμού.

Υπάρχει μια παράβαση

Η παραβίαση είναι μια στάση αντίστασης κρυφής ή κρυφά, έτσι ώστε οι διαφορές και οι συγκρούσεις να μην εμφανίζονται ανοιχτά. Είναι επίσης μια κοινωνική διαδικασία με αμφιβολία, αβεβαιότητα, απόρριψη ή άρνηση και δεν την εκφράζει άμεσα ή είναι ανοιχτή.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχουν διαφορές απόψεων σε μια συγκεκριμένη ομάδα, μερικά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε στην καθημερινή ζωή είναι:

 • Γενικές αντιφάσεις, όπως απόρριψη, απροθυμία, διαμαρτυρία και αντίσταση.
 • Απλές αντιφάσεις, όπως η άρνηση δημόσιας δήλωσης ενός ατόμου.
 • Εντατικές αντιφάσεις, όπως η ηθική και η διάδοση φήμων.
 • Οι μυστικές συμβάσεις, για παράδειγμα, διαρρέουν μυστικά.
 • Για παράδειγμα, τακτικά αντίμετρα συγκλονίζουν τις αντίπαλες ομάδες με πρόκληση και εκφοβισμό.

Εάν η παράβαση πραγματοποιείται κρυφά, τότε η διαφορά είναι το επόμενο στάδιο στο οποίο η διαφορά είναι ανοιχτή. Οι διαφορές μπορούν επίσης να προκύψουν λόγω απότομων διαφορών μεταξύ ορισμένων ομάδων στην κοινωνία. Ο θυμός και το μίσος δημιουργούν την επιθυμία να πληγώσουν ή να επιτεθούν ο ένας στον άλλο.

Υπάρχει σύγκρουση ή σύγκρουση

Η σύγκρουση ή η σύγκρουση είναι ένας αγώνας ενός ατόμου ή μιας κοινωνικής ομάδας για την εκπλήρωση των στόχων του εναντίον άλλων μερών. Αυτή η σύγκρουση συμβαίνει συνήθως με απειλές ή βία.

Οι διαφορές στην άποψη, τα ατομικά συναισθήματα, ο πολιτισμός, οι διαφορές στα συμφέροντα, τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά συμφέροντα και επίσης λόγω των ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών που οδηγούν σε κοινωνική αποδιοργάνωση μπορεί επίσης να είναι η αιτία της σύγκρουσης.

Αυτή η διένεξη έχει συγκεκριμένες μορφές, όπως:

 • Προσωπική αντίφαση, 
 • Φυλετική σύγκρουση, 
 • Συγκρούσεις μεταξύ κοινωνικών τάξεων, 
 • Πολιτική σύγκρουση,
 • Διεθνής σύγκρουση.

Έτσι, αυτοί είναι οι ορισμοί, τα χαρακτηριστικά και οι τύποι μιας μορφής κοινωνικής αλληλεπίδρασης που μπορεί να συμβεί στην καθημερινή ζωή. Εάν εξακολουθείτε να είστε μπερδεμένοι, μην διστάσετε να το ρωτήσετε γράφοντας το στη στήλη σχολίων!