Διαφορά στην προετοιμασία και εφαρμογή του APBN και του APBD

Στο προηγούμενο άρθρο, συζητήσαμε το APBN ή τον κρατικό προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών. Ως ετήσια οικονομική ατζέντα για τους σκοπούς του κυβερνητικού συστήματος, το APBN είναι πολύ διαφορετικό από το APBD, καθώς το χρηματοδοτικό σχέδιο για την περιφερειακή κυβέρνηση και το DPRD. Αυτό περιλαμβάνει από την άποψη της προετοιμασίας και της εφαρμογής.

Εάν το APBN περιλαμβάνει κρατικές δαπάνες, το APBD που αντιστοιχεί στον Περιφερειακό προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών περιέχει λεπτομέρειες για τις περιφερειακές πηγές εσόδων και τις περιφερειακές δαπάνες σε περίοδο ενός έτους. Αυτός ο κανονισμός ρυθμίζεται στο Νόμο Αρ. 32 του 2003.

Εκτός από το πεδίο εφαρμογής τους, το APBN και το APBD έχουν επίσης διαφορετικές διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης. Ας το δούμε μαζί, ώστε να μην μπερδεύεστε μεταξύ των δύο.

Συλλογή και υλοποίηση

Κρατικός προϋπολογισμός

Κατά την προετοιμασία του APBN, υπάρχουν αρχές που πρέπει να τηρούνται, συγκεκριμένα η αρχή της ανεξαρτησίας, η αρχή της ακονίσματος και η αρχή της εξοικονόμησης.

Η αρχή της ανεξαρτησίας σημαίνει ότι η χρηματοδότηση βασίζεται στην ικανότητα του κράτους να συμπληρώνεται με ξένα δάνεια. Η αρχή της ενίσχυσης ή της εμβάθυνσης των προτεραιοτήτων στην ανάπτυξη σημαίνει ότι το APBN πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ωφέλιμη χρηματοδότηση. Τέλος, η αρχή της εξοικονόμησης απαιτεί από τον κρατικό προϋπολογισμό να αυξήσει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα.

Η προετοιμασία του APBN μπορεί να χωριστεί σε δύο στάδια, δηλαδή τη διαδικασία συζήτησης και τη διαδικασία παράδοσης. Η διαδικασία συνομιλιών μεταξύ της κυβέρνησης και του ΛΔΚ πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο. Στη συνέχεια, η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και επικύρωσης του APBN πραγματοποιείται από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο.

Η διατύπωση του APBN ξεκινά από το στάδιο σύνταξης του RAPBN (Σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών) από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο. Στη συνέχεια, το RAPBN υποβάλλεται από την κεντρική κυβέρνηση στο DPR τον Απρίλιο έως τον Μάιο. Το DPR εξέτασε το προσχέδιο μόνο από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο. Οι αποφάσεις από το RAPBN να γίνουν APBN ή η χρήση του APBN του προηγούμενου έτους λαμβάνονται από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο.

Η εφαρμογή APBN ρυθμίζεται στον Νόμο αρ. 45 του 2013 σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής του APBN έτσι ώστε το APBN να μπορεί να λειτουργεί σωστά και υπεύθυνα. Κατά την εφαρμογή του, υπάρχει εποπτεία του κρατικού προϋπολογισμού που είναι εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική εποπτεία εφαρμόζεται από την εποπτική μονάδα της εποπτευόμενης ομάδας. Εν τω μεταξύ, η εξωτερική εποπτεία πραγματοποιείται με επιθεώρηση από την BPH (BPH).

APBD

Ο προγραμματισμός και η προετοιμασία του APBD ρυθμίζονται στον κυβερνητικό κανονισμό αριθ. 58 του 2005 σχετικά με την περιφερειακή χρηματοοικονομική διαχείριση. Τα βήματα για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία του APBD ξεκινούν με τη διατύπωση του RAPBD (Σχέδιο Περιφερειακού Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών) που πραγματοποιείται από την περιφερειακή κυβέρνηση. Στη συνέχεια, το RAPBD υποβάλλεται στο DPRD. Το νέο RAPBD συζητήθηκε από το DPRD και την Εκτελεστική Ομάδα Προϋπολογισμού. Τέλος, το RAPBD που έχει εγκριθεί θα επικυρωθεί στο APBD και θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση.

Κατά την προετοιμασία του APBD, υπάρχουν πολλές αρχές που τηρούνται, δηλαδή η συμμετοχή του κοινού, η διαφάνεια και η λογοδοσία, η δημοσιονομική πειθαρχία, η αποτελεσματικότητα και η αποτελεσματικότητα και η συμμόρφωση με τις αρχές και τους νόμους.

Η κοινοτική συμμετοχή σημαίνει ότι η κοινότητα πρέπει να συμμετέχει στην προετοιμασία του APBD με την ελπίδα ότι το APBD μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα και σύμφωνα με τον στόχο. Η διαφάνεια και η λογοδοσία αναφέρονται στο APBD που πρέπει να είναι διαφανές και προσιτό στο κοινό, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση του RAPBD.

Η δημοσιονομική πειθαρχία σημαίνει ότι τα έσοδα που προβλέπονται στο APBD πρέπει να είναι λογικά και να έχουν όριο προϋπολογισμού. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα αναφέρονται στη χρήση ενός προϋπολογισμού που πρέπει να είναι βέλτιστος και μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τη δημόσια ευημερία. Η αρχή της τήρησης των αρχών και των νόμων σημαίνει ότι η προετοιμασία του APBD πρέπει να είναι υπακοή και να μην έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αφού ο APBD έχει σχεδιαστεί και επισημοποιηθεί, θα ξεκινήσει η εφαρμογή του APBD. Η εφαρμογή του APBD είναι η τοπική αυτοδιοίκηση που καθορίζει το RASK (Σχέδιο προϋπολογισμού μονάδας εργασίας) βάσει του APBD το οποίο έχει νομιμοποιηθεί να γίνει το DASK (Έγγραφο προϋπολογισμού μονάδας εργασίας). Το DASK γίνεται τότε η βασική κατευθυντήρια γραμμή για την εκτέλεση ολόκληρου του προϋπολογισμού.