Προσδιορισμός φύλου στους ανθρώπους

Κάθε οργανισμός που αναπαράγεται σεξουαλικά έχει διαφορετικό φύλο ως μέσο αναπαραγωγής. Ο προσδιορισμός του φύλου στον άνθρωπο καθορίζεται από τα χρωμοσώματα του φύλου που κληρονομούνται και από τους δύο γονείς.

Ένας καρυότυπος είναι η χρωμοσωμική σύνθεση ενός οργανισμού. Συνολικά, οι άνθρωποι έχουν 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων που αποτελούνται από 22 ζεύγη χρωμοσωμάτων σώματος (αυτόσωμα) και 1 ζεύγος χρωμοσωμάτων φύλου (γονοσώματα). Τα αυτοσωμάτια περιέχουν γονίδια που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Εν τω μεταξύ, το γονόσωμα είναι το χρωμόσωμα που είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό του φύλου.

Στους ανθρώπους υπάρχουν 2 τύποι χρωμοσωμάτων φύλου, δηλαδή Χ χρωμοσώματα και Υ χρωμοσώματα.

Μια γυναίκα έχει ένα χρωμόσωμα φύλου "XX", οπότε ένας φυσιολογικός γυναικείος καρυότυπος είναι 22A + XX. Ενώ ένας άντρας έχει ένα χρωμόσωμα φύλου "XY", ο φυσιολογικός αρσενικός καρυότυπος είναι 22A + XY.

(Διαβάστε επίσης: Σημαντικά γεγονότα σχετικά με τα αιμοπετάλια ή τα αιμοπετάλια)

Στους ανθρώπους, η εμφάνιση ανατομικών σημείων σεξ εμφανίζεται όταν το έμβρυο είναι περίπου 2 μηνών. Πριν από την ηλικία των 2 μηνών, οι γονάδες εξακολουθούν να είναι γενικής δομής και μπορούν να εξελιχθούν σε όρχεις ή ωοθήκες.

Το 1990, ένας Βρετανός επιστήμονας κατάφερε να εντοπίσει ένα γονίδιο στο χρωμόσωμα Υ που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των όρχεων. Αυτό το γονίδιο ονομάζεται το γονίδιο SRY (περιοχή καθορισμού φύλου του Υ). Εάν δεν υπάρχει γονίδιο SRY, οι γονάδες θα εξελιχθούν σε ωοθήκες.

Το φύλο ενός παιδιού καθορίζεται από τα χρωμοσώματα που μεταφέρονται από τους γαμέτες του πατέρα. Τα ίδια τα γαμετά είναι απλοειδή κύτταρα (μη ζευγαρωμένα) ειδικά για γονιμοποίηση. Οι συγχωνευμένες γαμέτες μπορεί να είναι πανομοιότυπες σε σχήμα και μέγεθος (ισογαμία) ή διαφορετικά σε ένα ή και στα δύο αυτά χαρακτηριστικά (ανισογαμία). Οι όροι «αρσενικό» και «θηλυκό» συχνά εφαρμόζονται στα γαμέτες, αλλά χρησιμεύουν μόνο για να δείξουν το φύλο της καταγωγής τους, επειδή οι γαμήτες δεν έχουν σεξ.

Τόσο στους όρχεις όσο και στις ωοθήκες, τα δύο χρωμοσώματα φύλου διαχωρίζονται κατά τη διάρκεια της μείωσης Κάθε ωάριο περιέχει 1 χρωμόσωμα Χ. Εν τω μεταξύ, ορισμένα κύτταρα σπέρματος περιέχουν Χ χρωμοσώματα και μερικά περιέχουν Υ χρωμοσώματα.

Εάν ένα σπέρμα που περιέχει ένα χρωμόσωμα Χ γονιμοποιεί ένα ωάριο, ο ζυγώτης θα έχει ένα χρωμόσωμα XX και θα εξελιχθεί σε θηλυκό άτομο. Εάν ένα σπέρμα που περιέχει ένα χρωμόσωμα Υ γονιμοποιεί ένα ωάριο, το ζυγώτης που σχηματίζεται μετά τη γονιμοποίηση έχει ένα χρωμόσωμα XY και είναι αρσενικό.