Ορισμός και αντίκτυπος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ο αέρας ή η ατμόσφαιρα στη Γη παρέχει μία από τις ζωτικές ανάγκες των ζωντανών πραγμάτων, δηλαδή το οξυγόνο. Κάθε οργανισμός χρειάζεται οξυγόνο για να πραγματοποιήσει το μεταβολισμό και να επιβιώσει. Δυστυχώς, οι ανθρώπινες δραστηριότητες συχνά δεν σκέφτονται τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ο αέρας αποτελείται από διάφορα αέρια, όπως άζωτο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς. Το μεγαλύτερο μέρος του αέρα στη Γη αποτελείται από άζωτο, το οποίο είναι 78%, ενώ το οξυγόνο είναι μόνο 21%. Η αυξημένη ρύπανση που βρίσκεται στον αέρα είναι ένα σημάδι της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η ρύπανση είναι επικίνδυνη μόλυνση στο φυσικό περιβάλλον που προκαλεί αστάθεια, διαταραχή και κίνδυνο για το οικοσύστημα. Μπορεί συχνά να συσχετίζουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση με τη σκόνη ή τον καπνό, αλλά υπάρχουν διάφοροι τύποι ρύπανσης. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκληθεί από εκπομπές οχημάτων, ηφαιστειακές εκρήξεις, βιομηχανικές εκπομπές και δασικές πυρκαγιές.

Η αύξηση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στον αέρα είναι γνωστή ως ρύπανση ή ατμοσφαιρική ρύπανση. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επιδεινωθεί αυξάνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την αύξηση του πληθυσμού, την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και τη βιομηχανοποίηση.

Το κύριο περιεχόμενο των ορυκτών καυσίμων είναι οι υδρογονάνθρακες και μικρές ποσότητες αζώτου και θείου ή θείου. Η εισπνοή αυτών των αερίων σε μεγάλες ποσότητες θα είναι πολύ επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει διάφορα αναπνευστικά προβλήματα.

Η σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί επίσης να σχηματίσει όξινη βροχή. Η όξινη βροχή συμβαίνει όταν τα οξείδια του αζώτου και το θείο διαλύονται στη βροχή. Οι συνέπειες της όξινης βροχής είναι αρκετά ανησυχητικές, οι οποίες μπορούν να σκοτώσουν την υδρόβια ζωή όταν τα επίπεδα του νερού γίνουν όξινα.

(Διαβάστε επίσης: Ορισμός, αιτίες και επιπτώσεις της ρύπανσης του νερού)

Επιπλέον, η αιθαλομίχλη εμφανίζεται συχνά σε περιοχές όπου υπάρχει ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο καπνός ομίχλης είναι ένας συνδυασμός διαφόρων αιωρούμενων σωματιδίων με υδρατμούς και σκόνη. Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι σωματίδια άνθρακα που δεν έχουν καεί (υδρογονάνθρακες) που παράγονται λόγω καύσης ορυκτών καυσίμων. Αυτή η αιθαλομίχλη είναι σίγουρα επιζήμια επειδή εκτός από την καταστροφή του περιβάλλοντος, μπορεί να εμποδίσει την όραση και να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα.

Ο καπνός της ομίχλης είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες επειδή θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Η στιβάδα του όζοντος, το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου και το μονοξείδιο του άνθρακα είναι επιβλαβή για τους κατοίκους, ειδικά τους ηλικιωμένους και τα παιδιά. Αυτό το αέριο είναι πολύ επικίνδυνο για άτομα με προβλήματα καρδιάς και πνεύμονα, όπως εμφύσημα, βρογχίτιδα και άσθμα.

Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν γίνονται αισθητές μόνο από το περιβάλλον, αλλά και από τους ανθρώπους. Πρώτον, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την αναπνοή. Ακόμη και οι αυξημένοι ρύποι στον αέρα μπορούν να οδηγήσουν σε αλλεργίες και καρδιακά προβλήματα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει επίσης επιβλαβείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα.