Σχολεία στην περίοδο της Κορώνας με αποτελεσματικές μεθόδους STEAM

Η εφαρμογή της φυσικής απόστασης ενθαρρύνει την κυβέρνηση να απαιτήσει από τους μαθητές να εφαρμόσουν διαδικτυακές μεθόδους κατά τη διεξαγωγή σχολικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου κορώνας. Οι αλλαγές στη μορφή της σχολικής μάθησης κατά την περίοδο κορώνας έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα παιδιά ευάλωτα να χάσουν τον ενθουσιασμό τους για μάθηση. Έτσι, τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς πρέπει να βρουν τρόπους για να κρατήσουν τα παιδιά επικεντρωμένα στο να αποκτήσουν την ποιότητα της μάθησης όπως όταν ήταν στο σχολείο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κορώνας. Μία μέθοδος που μπορεί να μιμηθεί και να εφαρμοστεί για την εκτέλεση σχολικών δραστηριοτήτων στην τρέχουσα εποχή κορώνας είναι η μέθοδος STEAM. Η μέθοδος STEAM έχει ειδικές συμβουλές για να διασφαλίσει ότι πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας και οι μαθητές παραμένουν ενθουσιώδεις για τη μάθηση όπως στο σχολείο. Λοιπόν, ποια είναι η έννοια αυτής της μεθόδου STEAM; Δείτε την παρακάτω εξήγηση.

Σχολικές Λύσεις στην Κορώνα

Τι είναι η μέθοδος STEAM;

Το STEAM είναι γνωστό ως μια μέθοδος εφαρμοσμένης μάθησης που χρησιμοποιεί μια διεπιστημονική προσέγγιση. Το STEAM καλύπτει τους κλάδους των Επιστημών (Sains), Τεχνολογίας (Τεχνολογίας), Μηχανικής (Μηχανικών), Τεχνών (Τεχνών) και Μαθηματικών (Μαθηματικών). Αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα χρησιμοποιείται ευρέως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εφαρμογές STEAM συνοδεύονται συνήθως από ενεργή και βασισμένη σε προβλήματα μάθηση.

Το STEAM είναι ειδικά σχεδιασμένο με αίθουσες διδασκαλίας για να δημιουργήσει ένα διαδραστικό και διασκεδαστικό περιβάλλον διδασκαλίας-μάθησης. Οι καρέκλες και τα τραπέζια δεν είναι διατεταγμένα στη σειρά και άκαμπτα, αλλά μπορούν να μετακινούνται με ευελιξία σύμφωνα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

Η ευελιξία αντικατοπτρίζεται επίσης στην τοποθέτηση του μαυροπίνακα που δεν είναι κολλημένη στη μία πλευρά του δωματίου. Έτσι, οι δάσκαλοι και οι μαθητές μπορούν ελεύθερα να εκφράσουν τις ιδέες τους στον πίνακα που είναι διάσπαρτος σε διάφορες γωνίες του δωματίου. Επιπλέον, οι τοίχοι της τάξης είναι ελκυστικά σχεδιασμένοι με μια ποικιλία χρωμάτων προσαρμοσμένων στην ηλικία των μαθητών για τη μεγιστοποίηση της δημιουργικότητας των παιδιών.

Αποτελεσματικές μέθοδοι μάθησης για την αντικατάσταση του σχολικού συστήματος στην περίοδο της κορώνας

Αυτή η μέθοδος μάθησης STEAM είναι πολύ κατάλληλη για την ανατροφή των παιδιών εν μέσω της συνεχώς αυξανόμενης ταχύτητας ανάπτυξης της ψηφιακής εποχής. Η ευκολία λήψης πληροφοριών από όλες τις πηγές καθώς και η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που έχει κάνει τη σύγχρονη κοινωνία περισσότερο εξαρτημένη από αυτήν δεν είναι σαφώς εύκολο. Οι γονείς πρέπει αναπόφευκτα να είναι ευαίσθητοι στις μεταβαλλόμενες εποχές και να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σύνεση και κατάλληλη χρήση.

Διαβάστε επίσης: Εύρεση του Ιδανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος στο Νέο Κανονικό

Διδάσκοντας στα παιδιά να σκέφτονται κριτικά

Αυτή η μέθοδος εκμάθησης STEAM καλύπτει τους κλάδους των Επιστημών (Επιστήμη), Τεχνολογίας (Τεχνολογίας), Μηχανικής (Μηχανικών), Τεχνών (Τεχνών) και Μαθηματικών (Μαθηματικών). Με αυτήν τη μέθοδο, οι μαθητές τιμάται να σκέφτονται κριτικά μαθαίνοντας να λύουν και να αναλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία και δημιουργικές συνεργατικές στρατηγικές μάθησης.

Η διασφάλιση της μαθησιακής διαδικασίας είναι διασκεδαστική και σχετική με την καθημερινή ζωή. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν για να είναι έξυπνα, κοινωνικά ικανά και να έχουν καλή επικοινωνία.

Συμμετοχή του ρόλου των γονέων

Η μέθοδος STEAM σχετίζεται επίσης στενά με το πώς διδάσκονται οι γονείς να κάνουν δραστηριότητες με παιδιά. Κατά την εφαρμογή των σχολικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, οι γονείς καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στην ενθάρρυνση των παιδιών να κάνουν ερωτήσεις, να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες των παιδιών, να κατευθύνουν τα παιδιά να σκέφτονται δημιουργικά, να ενθαρρύνουν τα παιδιά να λύσουν προβλήματα και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εξερευνήσουν, να δοκιμάσουν λύσεις και να βρουν νέους τρόπους. .

Και πάλι, ο ρόλος των γονέων είναι πολύ σημαντικός για την υποστήριξη της διαδικτυακής σχολικής εμπειρίας . Οι μελέτες δείχνουν επίσης ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της άμεσης γονικής συμμετοχής και της επιτυχίας των μαθητών. Έτσι, ο αντίκτυπος της διαδικτυακής εκπαίδευσης σίγουρα θα μεγιστοποιηθεί στα παιδιά εάν εμπλέκονται γονείς.

Αυτή είναι η εξήγηση της μεθόδου STEAM ως αποτελεσματικής μεθόδου μάθησης κατά την εκτέλεση σχολικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου κορώνας. Τι νομίζετε; Θα συμφωνούσατε εάν αυτό το σύστημα άρχισε να εφαρμόζεται σε μια πανδημία όπως τώρα; Ρίξτε τη γνώμη σας μέσω της στήλης σχολίων παρακάτω, ναι.