Προσδιορισμός του προκύπτοντος διανύσματος με γραφικές και αναλυτικές μεθόδους

Όπως έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα άρθρα, τα διανύσματα είναι μαθηματικά σύμβολα που έχουν κατεύθυνση και μέγεθος. Εξαιτίας αυτού, οι λειτουργίες σε διανύσματα δεν είναι τόσο απλές όσο η προσθήκη ή ο πολλαπλασιασμός κανονικών αριθμών. Στη φυσική, οι φορείς χρησιμοποιούνται συνήθως για να υποδηλώσουν την ταχύτητα, τη δύναμη και την ορμή. Αλλά, πώς βρίσκετε την κατεύθυνση και το μέγεθος ή τον προκύπτοντα φορέα; Υπάρχουν 2 τρόποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση του προκύπτοντος διανύσματος, δηλαδή τη γραφική μέθοδο και την αναλυτική μέθοδο.

Μέθοδος γραφήματος

Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο γραφήματος, το διανυσματικό σχέδιο πρέπει να ταιριάζει με την πραγματική του κλίμακα. Η κατεύθυνση του φορέα αντιστοιχεί στην κατεύθυνση του βέλους του διανύσματος και το μέγεθος του διανύσματος πρέπει να ταιριάζει με το μήκος του. Μετά από αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο προσθήκης φορέα ή αφαίρεσης για να προσδιορίσουμε το μέγεθος του προκύπτοντος φορέα. Μόλις βρεθεί, μετρήστε το μήκος και την κατεύθυνση του φορέα χρησιμοποιώντας ένα μοιρογνωμόνιο.

(Διαβάστε επίσης: Ας μάθουμε, Τύποι και ιδιότητες των διανυσμάτων)

Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορεί να προκαλέσει συστηματικά σφάλματα κατά τον υπολογισμό δύο ή περισσότερων διανυσμάτων.

Αναλυτική μέθοδος

Σε αντίθεση με τη μέθοδο γραφήματος, η αναλυτική μέθοδος καθορίζει το μέγεθος και την κατεύθυνση των διανυσμάτων μέσω τύπων και σκίτσων. Αυτή η μέθοδος πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια αναφορά με τη μορφή ενός συστήματος καρτεσιανών συντεταγμένων με το σημείο εκκίνησης στις συντεταγμένες (0, 0).

Το παρακάτω είναι ένας τύπος υπολογισμού φορέα που χρησιμοποιεί αναλυτικές μεθόδους.

προκύπτει1

Εκτός από τις γραφικές και αναλυτικές μεθόδους, βασικά υπάρχουν πολλοί περισσότεροι τρόποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διανυσματικών λειτουργιών, τόσο προσθήκη όσο και αφαίρεση. Εδώ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο τριγώνου, τη μέθοδο Tier και τη μέθοδο Polygon. Μια εξήγηση αυτών των τριών μεθόδων μπορεί να δει εδώ.