Η επιρροή της προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας στον κόσμο

Οι τεχνολογικές εξελίξεις σήμερα αυξάνονται πολύ γρήγορα, αυτό είναι αναπόφευκτο επειδή πολλές καινοτομίες έχουν προκύψει από την ανάπτυξη της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (Επιστήμη και Τεχνολογία) Αυτό φυσικά έχει θετικό αντίκτυπο σε μια χώρα, έτσι ώστε να μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη και να διευρύνει τους ορίζοντες και να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους.

Ο ίδιος ο ορισμός της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι μια πηγή πληροφοριών που μπορούν να προσθέσουν διορατικότητα και ικανότητα στον τομέα της τεχνολογίας. Όπου, οι πρόοδοι στην επιστήμη και την τεχνολογία που έχουν επιτευχθεί σήμερα παρέχουν άνεση και άνεση για την ανθρώπινη ζωή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον φυσικό νόμο των πάντων, μια αλλαγή θα φέρει αναπόφευκτα ορισμένες παρενέργειες για κάθε μέρος που συμμετέχει στον κύκλο. Λοιπόν, ποιες είναι οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της ταχείας προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας στον κόσμο από την άποψη της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνικο-κουλτούρας και του νόμου;

Θετική επίδραση της προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας

Πολιτικές πτυχές

Οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία έχουν δημιουργήσει αξίες όπως η δημοκρατική ελευθερία και το άνοιγμα επηρεάζουν την πρόοδο του νου και τη συμμετοχή του Παγκόσμιου έθνους. Αυτές οι αξίες θα είναι ένα καλό μέσο ελέγχου για τη συνέχεια μιας κυβέρνησης που είναι καθαρή, ειλικρινής, δίκαιη και ικανή να αποδεχθεί τις φιλοδοξίες της κοινότητας καλά.

Οικονομικές πτυχές

Όσον αφορά την οικονομία, οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν τις ξένες επενδύσεις, να αυξήσουν την ευημερία των ανθρώπων, να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και το συνάλλαγμα και να ανοίξουν διεθνείς αγορές για την εγχώρια παραγωγή.

Κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές

Η εμφάνιση του Διαδικτύου και των εξελιγμένων gadgets διευκόλυνε κάποιον να λάβει πληροφορίες από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Παίζει επίσης ρόλο στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στις καθημερινές δραστηριότητες.

Νομικές πτυχές

Η πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία θα επηρεάσει την άμυνα και την ασφάλεια, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και οι απαιτήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενισχύονται. Επιπλέον, η απαίτηση για καθήκοντα επιβολής του νόμου που είναι πιο διαφανή, επαγγελματικά και πιο υπεύθυνα ενισχύεται επίσης.

(Διαβάστε επίσης: Τάσεις τεχνολογίας 2020, Τι υπάρχει στο Edutech;)

Επιπλέον, θα ενισχυθούν επίσης οι νομικοί κανονισμοί και η θέσπιση νόμιμων κανονισμών που είναι επωφελείς και γενικά υπέρ των ανθρώπων.

Η αρνητική επίδραση της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας

Πολιτικές πτυχές

Με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι πιθανό να παρερμηνευθούν από την κοινωνία αξίες όπως η δημοκρατική ελευθερία και η διαφάνεια. Αυτό μπορεί να διαταράξει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

Οικονομικές πτυχές

Στον οικονομικό τομέα, η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να είναι επιζήμια επειδή μπορεί να αυξήσει το ελεύθερο εμπόριο που κάνει τα τοπικά προϊόντα να πιέζονται, η κοινωνική ανισότητα προκύπτει λόγω του ελεύθερου ανταγωνισμού, η δυνατότητα της οικονομίας της χώρας να ελέγχεται από αλλοδαπούς και, χειρότερα, ο οικονομικός ρυθμιστικός μηχανισμός ρυθμίζεται πλήρως από την αγορά, έτσι ώστε η κυβέρνηση να ενεργεί μόνο ρυθμιστής.

Κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές

Αυτή η πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε ηδονισμό, καθώς και έναν καταναλωτικό τρόπο ζωής και ατομικισμό. Αυτό φυσικά προκαλεί κοινωνική ανισότητα εάν ένα άτομο δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί σωστά την επίδραση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες για τη διάβρωση των κοινωνικών και θρησκευτικών αξιών. Όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί μερικές φορές να κάνουν κάποιον να ξεχάσει τις σχέσεις του με άλλους ανθρώπους και να παραβιάσει τους θρησκευτικούς κανόνες, για παράδειγμα να κλέβει με εισβολή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κ.ο.κ.

Νομικές πτυχές

Φοβείται ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία στον τομέα του δικαίου θα οδηγήσουν σε αναρχικές ενέργειες της κοινότητας που διαταράσσουν την εθνική ενότητα και ακεραιότητα, την εθνική ασφάλεια και σταθερότητα. Επομένως, πρέπει να υπάρχει μια λύση για την αντιμετώπιση της επιρροής της επιστήμης και της τεχνολογίας σε μια χώρα, ώστε αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις να μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος πολλών ανθρώπων. Μία από αυτές είναι η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας που πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές της Pancasila, συγκεκριμένα τη Μία Θεότητα και υποστηριζόμενη από το Σύνταγμα του 1945 για την προώθηση της δημόσιας ευημερίας και την εκπαίδευση της ζωής του έθνους.

Επιπλέον, ελπίζεται ότι μια χώρα στην οικονομική της ανθεκτικότητα δεν θα εξαρτάται πάρα πολύ από πολυμερείς οργανισμούς, αλλά θα ενισχύει την εγχώρια παραγωγή χρησιμοποιώντας εγχώριες πρώτες ύλες και προσανατολίζεται προς τον λαό.