Τι είναι η συσκευή Golgi;

Στο σύστημα οργάνωσης της ζωής, αναγνωρίζουμε ότι τα κύτταρα είναι τα μικρότερα μέρη ή μονάδες ζωντανών όντων. Τα κελιά αποτελούνται από τα άλλα μέρη που τα αποτελούν. Λοιπόν, μεταξύ των τμημάτων του κελιού υπάρχει ένα πράγμα όπως το σώμα golgi. Τι είναι αυτό?

Τα σώματα Golgi είναι επίπεδες δομές σε σχήμα σάκου διπλής μεμβράνης που παίζουν ρόλο στο σχηματισμό λυσοσωμάτων, υπεροξυσωμάτων και ακροσωμάτων σπέρματος καθώς και στη διαδικασία έκκρισης κυττάρων και τροποποίησης συνθετικών υλικών σε κύτταρα.

Τα σώματα Golgi ή επίσης γνωστά ως σύμπλοκα Golgi φαίνονται χρησιμοποιώντας ένα συνηθισμένο μικροσκόπιο φωτός. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 έως 20 σώματα Golgi σε κάθε ζωικό κύτταρο, ενώ τα φυτικά κύτταρα έχουν έως και εκατοντάδες. Τα σώματα Golgi στα φυτά ονομάζονται συνήθως δικτοσώματα.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτό το μέρος του κελιού ανακαλύφθηκε από έναν Ιταλό ιστολόγο και παθολόγο που ονομάζεται Camillo Golgi.

(Διαβάστε επίσης: Τι είναι ο αναβολισμός;)

Το συγκρότημα Golgi αποτελείται από πολλαπλά στρώματα χώρου που καλύπτονται επίσης από μια μεμβράνη. Υπάρχουν 2 μέρη εδώ, δηλαδή το τμήμα cis και το τμήμα trans. Το τμήμα cis δέχεται κυστίδια που γενικά προέρχονται από το Rough Endoplasmic Reticulum. Αυτά τα κυστίδια θα απορροφηθούν στους χώρους του συγκροτήματος Golgi και το περιεχόμενο αυτών των κυστιδίων θα υποβληθεί σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθεί και ούτω καθεξής.

Αυτοί οι χώροι θα μετακινηθούν από το cis στο τμήμα trans. Αυτό είναι όπου οι θάλαμοι θα καταρρεύσουν και θα σχηματίσουν κυστίδια, και είναι έτοιμοι να διοχετευτούν σε άλλα μέρη του κελιού ή έξω από το κελί.

Όταν πρόκειται για λειτουργία, το σύμπλεγμα Golgi είναι χρήσιμο για πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού σάκων (κυστιδίων) για έκκριση, του σχηματισμού μεμβρανών πλάσματος, του σχηματισμού φυτικών κυτταρικών τοιχωμάτων, του τόπου τροποποίησης των πρωτεϊνών, του σχηματισμού λυσοσωμάτων και του σχηματισμού ακροσωμάτων στα σπερματοζωάρια που περιέχουν ένζυμα για την διάσπαση των τοιχωμάτων των κυττάρων των αυγών. .