Γνωρίστε την έννοια της κοινωνικής ισότητας

Στην κοινωνική ζωή, δεν περιοριζόμαστε μόνο στη γνώση της διαφορετικότητας, αλλά υπάρχει και η κοινωνική ισότητα. Όπου, αυτή η ισότητα σχετίζεται με την υπάρχουσα θέση στην κοινωνία.

Η ίδια η ισότητα προέρχεται από τη λέξη ίση ή ισοδύναμη. Σύμφωνα με το Μεγάλο Λεξικό της Παγκόσμιας Γλώσσας (KBBI) ισοδύναμα σημαίνει ίσα, ίσα επίπεδα είναι ίσα. Ως εκ τούτου, η κοινωνική ισότητα σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι ως πλάσματα του Θεού έχουν την ίδια τάξη και πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, έτσι ώστε ο καθένας να έχει το δικαίωμα σε αξιοπρεπή εκπαίδευση, απασχόληση και κατανάλωση.

Η κοινωνική ισότητα μπορεί επίσης να οριστεί ως μια κοινωνική πολιτική τάξη στην οποία όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη κοινωνία ή ομάδα έχουν το ίδιο καθεστώς. Τουλάχιστον, αυτό περιλαμβάνει τα ίδια δικαιώματα βάσει του νόμου, την ασφάλεια, την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου, την ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι και τον βαθμό στον οποίο αυτά τα δικαιώματα δεν αποτελούν δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα ή ανησυχίας.

(Διαβάστε επίσης: Κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής διαστρωμάτωσης)

Οι κατηγορίες κοινωνικής ισότητας χωρίζονται σε 5, συγκεκριμένα:

  • Πολιτική φύση; ισότητα στην ανάπτυξη
  • Η ουσία της οικονομίας? ισότητα στην κατανομή των πόρων που πραγματοποιούνται δίκαια
  • Κοινωνική φύση; ισότητα ελλείψει κυριαρχίας από ορισμένα μέρη
  • Ηθική φύση; ισότητα έχοντας την ίδια αξία
  • Νομική ουσία; ισότητα ενώπιον του νόμου

Εκτός αυτού, αν κοιτάξετε ολόκληρη την έννοια, χωρίζεται σε 3, δηλαδή ισότητα από την αρχή, ισότητα ευκαιριών και ισότητα αποτελεσμάτων.

  • Η ισότητα από την αρχή που σημαίνει δίκαιος και ισότιμος ανταγωνισμός απαιτεί όλοι οι ανταγωνιστές να ξεκινούν από την ίδια γραμμή εκκίνησης
  • Η ισότητα ευκαιριών δείχνει ότι η πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές θέσεις πρέπει να διέπεται από καθολικά κριτήρια
  • Ισότητα αποτελεσμάτων, δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να απολαμβάνουν ίσο βιοτικό επίπεδο και ευκαιρίες ζωής