Η φύση της τοπικής σοφίας

Με τη σειρά της ανθρώπινης ζωής, ο εκσυγχρονισμός είναι κάτι που είναι δύσκολο να αποφευχθεί. Ωστόσο, η τοπική σοφία δεν σημαίνει ότι μπορεί να εγκαταλειφθεί. Αυτό συμβαίνει επειδή η τοπική σοφία κατέχει αξίες που έχουν βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Τότε, ποιοι είναι οι ορισμοί, τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες της τοπικής σοφίας;

Γενικά, ο όρος «τοπική σοφία» διαμορφώνεται από δύο λέξεις, δηλαδή «σοφία και τοπική σοφία, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια τοπική τοπική ιδέα που είναι σοφή, γεμάτη σοφία, καλής αξίας που ενσωματώνεται και ακολουθείται από μέλη της κοινότητας. Έτσι, η τοπική σοφία μπορεί να οριστεί ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας προσαρμογής από γενιά σε γενιά για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και γίνονται ένα σύστημα αξίας της ζωής που κληρονομείται μεταξύ των γενεών.

Η τοπική σοφία αντικατοπτρίζεται σε κάθε κοινοτική δραστηριότητα όπως η θρησκεία, ο πολιτισμός και τα έθιμα. Μια κοινοτική ηθική που βασίζεται σε καλλιεργημένες ευγενείς αξίες μπορεί να γίνει μια μορφή τοπικής σοφίας, εάν πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ικανός να επιβιώσει ενάντια στον εξωτερικό πολιτισμό
 • Έχει την ικανότητα να φιλοξενεί πολιτιστικά στοιχεία
 • Έχει την ικανότητα να ενσωματώνει στοιχεία εξωτερικού πολιτισμού στη μητρική κουλτούρα
 • Έχετε την ικανότητα να ελέγχετε
 • Ικανός να δώσει κατεύθυνση στην πολιτιστική ανάπτυξη

(Διαβάστε επίσης: Γνωριμία με την πράσινη τεχνολογία)

Επιπλέον, η τοπική σοφία είναι ουσιαστικά δυναμική και μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες εποχές. Η τοπική σοφία στην ανάπτυξή της χρησιμοποιείται συνεχώς ως οδηγός στη ζωή, έτσι ώστε να έχει διάφορες λειτουργίες, όπως:

 • Εξυπηρετεί για τη διατήρηση και διατήρηση των φυσικών πόρων (SDA)
 • Χρησιμεύει για την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), όπως τελετές κύκλου ζωής
 • Χρησιμεύει για την ανάπτυξη του πολιτισμού και της επιστήμης
 • Χρησιμεύει ως συμβουλές, πεποιθήσεις, λογοτεχνία και ταμπού
 • Υπάρχει ηθικό και ηθικό νόημα
 • Επίσης, υπάρχει πολιτικό νόημα

Βασικά, η τοπική σοφία ποικίλλει σε ορισμένες διαστάσεις και χρόνο. Η διαφορά στην τοπική σοφία σε κάθε περιοχή στον κόσμο εμφανίζεται λόγω διαφορετικών γεωγραφικών συνθηκών μεταξύ περιοχών, έτσι ώστε η προσαρμογή της τοπικής σοφίας στο περιβάλλον να αντιμετωπίζει επίσης διαφορές. Επομένως, η τοπική σοφία είναι απτή και άυλη.

Πιθανή τοπική σοφία στον κόσμο

Η τοπική σοφία που περιέχεται σε διάφορες πλευρές της ζωής των ανθρώπων έχει έναν σκοπό και χαρακτηριστικά που φυσικά στοχεύουν τόσο στη φύση όσο και στη βιωσιμότητα των ζωντανών πραγμάτων. Υπάρχουν πολλές τοπικές σοφίες που βρέθηκαν στον κόσμο, όπως:

 • Τοπική σοφία σε κοινοτικά έργα
 • Τοπική σοφία στη χρήση των φυσικών πόρων
 • Τοπική σοφία στους μύθους της κοινότητας
 • Τοπική σοφία στη γεωργία
 • Τοπική σοφία σε πολιτιστικές ιστορίες, συμβουλές και λογοτεχνία.