Διάφορα είδη αξιών και προτύπων στην κοινωνία

Στην καθημερινή ζωή, θα συναντήσετε διάφορους τύπους ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι φιλικοί και ευγενικοί, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι λίγο αγενείς και αδιάφοροι. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε άτομα που τρώνε παγωτό, αλλά όταν τελειώσει απλώς πετάνε τα σκουπίδια και είναι εκτός τόπου. Βλέποντας αυτό, μας κάνει να θέλουμε να τον επιπλήξουμε, ευγενικά, φυσικά. Διότι σε αυτή τη ζωή πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες και τους κανόνες που ισχύουν στην κοινωνία. Φυσικά, εάν δίνουμε προτεραιότητα στις αξίες και τους κανόνες, τότε μπορούμε να ζήσουμε σε μια κοινωνία με αρμονία και αρμονία.

Αλλά γνωρίζετε ήδη τις διάφορες αξίες και τους κανόνες που ισχύουν στην παγκόσμια κοινωνία; Εάν όχι, μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο μέχρι να ολοκληρωθεί!

Αξίες και κανόνες στην κοινωνία

Με την παρουσία του indigo και των κανόνων, φαίνεται ότι η κοινωνία έχει στόχους και οδηγίες για να είναι σε θέση να ζει σε αρμονία στην κοινωνία. Υπάρχουν πολλές αξίες και κανόνες που ισχύουν στην κοινωνία, μερικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες.

Σκορ

Αξία σημαίνει ό, τι θεωρείται καλό και κακό στην κοινωνία. Οι αξίες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον καθορισμό στάσεων και για τη λήψη αποφάσεων. Οι κοινωνικές αξίες θα καθοριστούν από την κουλτούρα των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές αξιών μεταξύ κοινοτικών ομάδων. Τα χαρακτηριστικά της αξίας είναι:

Θα διαμορφωθεί από τη διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην κοινωνία

Όπως η αξία του σεβασμού για τους ηλικιωμένους που έχουμε μάθει από την παιδική ηλικία μέσω αλληλεπιδράσεων με τους γονείς

Μπορεί να επηρεάσει την προσωπικότητα ενός ατόμου ως μέλος της κοινωνίας

Παραδείγματα είναι αξίες που δίνουν προτεραιότητα στα κοινά συμφέροντα, όπως μια στάση βοήθειας.

Υπάρχουν διαφορετικές επιπτώσεις ή επιπτώσεις σε δράσεις

Μπορεί να είναι τόσο έντιμος άνθρωπος δεν θα ψέμα.

Διαφέρει σε κάθε ομάδα κοινότητας

Κάθε ομάδα κοινότητας μπορεί να έχει διαφορετικές τιμές με βάση τις αλληλεπιδράσεις ή τις διδασκαλίες που λαμβάνει.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αξιών που ισχύουν στην κοινωνική ζωή, συγκεκριμένα:

  1. Υλική αξία, δηλαδή ό, τι είναι χρήσιμο για το ανθρώπινο σώμα. Είτε πρόκειται για τρόφιμα είτε για φάρμακα. 
  2. Ζωτική αξία, είναι οτιδήποτε είναι χρήσιμο για τον άνθρωπο να ασκεί τις δραστηριότητές του. Για παράδειγμα, βιβλία για μελέτη, μοτοσικλέτες για ταξί μοτοσικλέτας και ούτω καθεξής
  3. Η πνευματική αξία είναι οτιδήποτε είναι χρήσιμο για το ανθρώπινο μυαλό (πνευματικό). Αυτή η τιμή χωρίζεται σε διάφορους τύπους, δηλαδή:
  • Αλήθεια αξία 
  • Αξία ομορφιάς
  • Ηθικές αξίες 
  • Θρησκευτική αξία

Τώρα ας μάθουμε για τους κανόνες που ισχύουν στην κοινωνία.

Κανόνας

Οι κανόνες είναι ένα σύνολο κανόνων με τη μορφή εντολών ή απαγορεύσεων που καθορίζονται με αμοιβαία συμφωνία. Πραγματικό, σταθερό και σαφές που διαφέρει από τις τιμές.

Τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών κανόνων είναι:

Αγραφος

Τα πρότυπα θα θυμούνται και θα εφαρμόζονται μόνο στην καθημερινή ζωή

Είναι το αποτέλεσμα της αμοιβαίας συμφωνίας

Οι κανόνες θα γίνουν κανόνες που λειτουργούν για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς όλων των μελών της κοινωνίας. Γι 'αυτό οι κοινωνικοί κανόνες πρέπει να βασίζονται σε αμοιβαία συμφωνία.

Θα μπορούσε να αλλάξει  

Τα πρότυπα σχηματίζονται από τη διαδικασία αλληλεπίδρασης που συμβαίνει στην κοινωνία, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αλλαγές με βάση τις ανάγκες της κοινότητας.

Τηρήθηκαν μαζί  

Κατά κανόνα που εφαρμόζεται στην κοινωνία, τα κοινωνικά πρότυπα πρέπει να υποστηρίζονται και να τηρούνται από τα μέλη της κοινότητας.

Υπάρχουν κυρώσεις / κυρώσεις  

Αυτές οι κυρώσεις / κυρώσεις μπορεί να είναι ελαφριές, μέτριες και σοβαρές. Θα επιβληθούν κυρώσεις / κυρώσεις σε κάθε άτομο που παραβιάζει τους ισχύοντες κανόνες.

Αφού γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά των κανόνων, τώρα είναι η ώρα να γνωρίζουμε τους διάφορους τύπους προτύπων.

Με βάση το επίπεδο κυρώσεων:

1. Πώς ( χρήση )

Ενέργειες ή συμπεριφορές που πραγματοποιούνται από κάποιον σε μια κοινοτική ομάδα, αλλά δεν συμβαίνουν συνεχώς. Για παράδειγμα, πώς να ντύσετε σωστά και ευγενικά. Εάν παραβιαστούν, θα λάβουν μια προειδοποίηση.

2. Συνήθειες ( λαϊκοί δρόμοι )

Οι ενέργειες πραγματοποιούνται επανειλημμένα με σαφή σκοπό που θεωρούνται καλές. Εάν γίνεται από μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί να ονομαστεί παράδοση. Για παράδειγμα, η συνήθεια του σεβασμού και της τήρησης των γονικών εντολών. Και εάν παραβιαστούν, θα λάβουν επίσης μια προειδοποίηση.

3. Κώδικας δεοντολογίας ( ήθη )

Διάφοροι κανόνες που έχουν γίνει αποδεκτοί από την κοινότητα. Και συνήθως συνδέεται με θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πεποιθήσεις. Οι κυρώσεις θα μπορούσαν να είναι βαρύτερες. Για παράδειγμα, απαγόρευση κλοπής, απαγόρευση θανάτωσης και ούτω καθεξής.

4. Τελωνεία ( έθιμο )

Μια συλλογή συμπεριφορών που είναι αιώνιες στη φύση και συνδέονται πολύ έντονα με την κοινωνία που τις αγκαλιάζει. Οι κυρώσεις είναι αρκετά βαριές για όσους παραβιάζουν. Για παράδειγμα, κάποιος που παραβιάζει την εφαρμογή μιας παραδοσιακής τελετής θα τιμωρηθεί με τη μορφή αποκλεισμού από την ομάδα.

Με βάση πηγές

1. Θρησκευτικά πρότυπα

Θα προέρχεται από τον Παντοδύναμο Θεό, έχει απόλυτη φύση και πρέπει να τηρείται από κάθε θρησκεία. Όπως θρησκευτικές διδασκαλίες για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

2. Οι κανόνες αξιοπρέπειας

Έχει την πηγή της ανθρώπινης συνείδησης για να καθορίσει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Μπορεί να διαμορφώσει τον χαρακτήρα ή τον χαρακτήρα ενός ατόμου, όπως μια ειλικρινή στάση.

3. Πρότυπα ευγένειας

Αυτοί οι κανόνες βασίζονται σε συνήθειες, καταλληλότητα και καταλληλότητα που επικρατεί στην κοινωνία. Για παράδειγμα, να σέβεστε τους γονείς σας, ευγενικό και ευγενικό σε όλους, και ούτω καθεξής.

4. Νομικά πρότυπα

Θα προέλθει από κάποιον που έχει θέση ή εξουσία. Έχει καταναγκαστικό χαρακτήρα και στοχεύει στην προστασία και τη διατήρηση της κοινοτικής τάξης. Για παράδειγμα, μη διάπραξη εγκληματικών πράξεων και άλλων.

Έτσι, αυτοί είναι διάφοροι τύποι αξιών και κανόνων που ισχύουν στην κοινωνία μας. Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να τηρήσουμε αυτά τα δύο πράγματα στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, γράψτε στα παρακάτω σχόλια!