Ορισμός του κειμένου συζήτησης και τύποι συζήτησης

Έχετε συζητήσει ποτέ με φίλους; Κατά τη συζήτηση, έχουμε συχνά διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα που συζητείται. Τώρα, στο κείμενο της συζήτησης, αυτό είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά.

Το κείμενο συζήτησης είναι ένα κείμενο που περιέχει τις απόψεις δύο μερών, συγκεκριμένα τα υπέρ και τα κατά, που κάνει τα δύο μέρη να συζητήσουν τα θέματα που συζητούνται στη συζήτηση. Πλεονεκτήματα είναι εκείνοι που συμφωνούν με το θέμα της συζήτησης, ενώ τα μειονεκτήματα είναι εκείνοι που διαφωνούν.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συζητήσεων που ίσως έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν, όπως σεμινάρια, συμπόσια και συνέδρια. Έτσι, για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας δώσουμε προσοχή στα είδη των συζητήσεων και στις εξηγήσεις τους.

Σαρασεχάν

Ο Sarasehan είναι μια μορφή συζήτησης με τη μορφή συναντήσεων που πραγματοποιούνται για να ακούσουν απόψεις εμπειρογνωμόνων σε ορισμένους τομείς. Συνήθως, πολλοί ειδικοί προσκλήθηκαν σε αυτήν τη συνάντηση.

Σεμινάριο

Το σεμινάριο είναι μια ειδική συνάντηση με τεχνικούς και ακαδημαϊκούς στόχους για τη διεξοδική μελέτη ορισμένων θεμάτων και την επίλυση προβλημάτων. Στο σεμινάριο, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων και ειδικών και διευκολύνεται από καθηγητή ή ακαδημαϊκό.

(Διαβάστε επίσης: Ας μάθουμε, τι είναι ένα βιογραφικό κείμενο;)

Συμπόσιο

Το συμπόσιο είναι μια εκδήλωση που αποτελείται από σύντομες ομιλίες από τους συμμετέχοντες.

Συνέδριο

Το συνέδριο είναι σαν μια μεγάλη συνάντηση. Οι συμμετέχοντες που ήρθαν σε αυτήν τη συζήτηση ήταν εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών και συναντήθηκαν για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Ένα εργαστήριο είναι μια εκδήλωση ή συνάντηση πολλών εμπειρογνωμόνων σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να συζητήσει προβλήματα που σχετίζονται με την εμπειρία τους καθώς και να βρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.

Διάσκεψη

Το συνέδριο είναι μια συνάντηση διαβούλευσης που πραγματοποιείται από την κεντρική ηγεσία ενός οργανισμού. Σε αυτήν τη συζήτηση, οι εκπρόσωποι του οργανισμού θα συναντηθούν για να συζητήσουν μαζί εσωτερικά θέματα.

Συζήτηση πάνελ

Ο τελευταίος τύπος συζήτησης είναι μια συζήτηση πάνελ. Αυτός ο τύπος συζήτησης είναι ένα φόρουμ που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους για ένα συγκεκριμένο θέμα.