Ορισμός του νόμου και των στοιχείων του

Ο Κόσμος είναι μια χώρα που πρέπει να τηρεί το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και αυτό έχει δηλωθεί στο Σύνταγμα του 1945. Με την ύπαρξη νόμου, μπορεί να γίνει ένα βασικό θεμέλιο στη ρύθμιση της λειτουργίας της κυβέρνησης και στη δημιουργία δικαιοσύνης και τάξης στην κοινωνία. Ποιος είναι ο νόμος;

Ο ορισμός του νόμου είναι μια συλλογή κανόνων που διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στην κοινωνία και υπάρχουν κυρώσεις για παραβάτες. Ο νόμος έχει τη φύση του εξαναγκασμού, της δέσμευσης και της ρύθμισης σχέσεων ανθρώπου-ανθρώπου, ανθρώπου-κοινότητας και κοινωνίας-κοινωνίας.

Ο σκοπός της θέσπισης νόμου είναι να είναι σε θέση να δημιουργήσει καλοσύνη, να εγγυηθεί τη δικαιοσύνη και την τάξη στην κοινωνική ζωή. Ο νόμος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη δημιουργία της τάξης μιας ομάδας εθνών και για εφαρμογή σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Μια άποψη υποθέτει ότι το νομικό σύστημα στον κόσμο δεν είναι ένα πραγματικό νομικό σύστημα, αλλά μάλλον ένα μείγμα του εθιμικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του θρησκευτικού δικαίου. Οι Κάτω Χώρες έχουν πολύ μεγάλη επιρροή στη διαδικασία δημιουργίας εθνικών νόμων, επειδή οι Κάτω Χώρες έχουν αποικίσει τον Κόσμο για πολύ καιρό.

Εκτός αυτού, ο θρησκευτικός νόμος έχει επίσης μεγάλη επιρροή στον κόσμο, επειδή ο κόσμος είναι μια χώρα που έχει μεγάλη επιρροή από μία από τις θρησκείες, ειδικά από το Ισλάμ. Αυτό είναι προφανές όπως στους νόμους του γάμου, της συγγένειας και της κληρονομιάς.

(Διαβάστε επίσης: Προστασία και επιβολή του νόμου στον κόσμο)

Εν τω μεταξύ, η επιρροή του εθιμικού δικαίου στους νόμους του κόσμου είναι επειδή το εθιμικό δίκαιο είναι ένας νόμος που έχει μεταβιβαστεί από γενιά σε γενιά, έτσι ώστε έμμεσα θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το εθνικό δίκαιο.

Νομικά στοιχεία

Σε γενικές γραμμές, τα νομικά στοιχεία μπορούν να ερμηνευθούν ως όλα τα πράγματα που δημιουργούν το νόμο. Όπου, υπάρχουν 4 στοιχεία νόμου που πρέπει να υπάρχουν για την κατανόηση και τη διαμόρφωση ενός νόμου, δηλαδή:

1. Ο νόμος ως ρυθμιστής της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Στην ουσία, ο νόμος δημιουργήθηκε για να ρυθμίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά ή ενέργειες στην κοινωνική ζωή, ο οποίος περιέχει διάφορες εντολές και απαγορεύσεις.

2. Ο νόμος θεσπίζεται από τον ρυθμιστικό φορέα

Οι νομικοί κανονισμοί θεσπίζονται από τον εξουσιοδοτημένο φορέα ή οργανισμό. Επομένως, δεν έχει κάθε άτομο ή ίδρυμα το δικαίωμα και την εξουσία να παράγει νομικά προϊόντα, όπου μόνο ένας εξουσιοδοτημένος οργανισμός που καθορίζεται με συμφωνία μπορεί να το κάνει. Ένα παράδειγμα είναι ο Ποινικός Κώδικας που γίνεται από επίσημους κρατικούς θεσμούς και όχι από ιδιωτικά μέρη.

3. Ο νόμος είναι καταναγκαστικός

Σε αυτήν την περίπτωση, όλοι υποχρεούνται από το νόμο να συμμορφώνονται με τυχόν υπάρχοντες κανόνες χωρίς εξαίρεση. Αυτό διακρίνει τον νόμο από άλλους κανόνες που ισχύουν στην κοινωνία. Ο νόμος δεν εξετάζει την τάξη, την εθνικότητα ή τη φυλή.

4. Ο νόμος έχει αυστηρές κυρώσεις

Το τελικό στοιχείο ενός νομικού προϊόντος είναι η ύπαρξη αυστηρών κυρώσεων. Αυτές οι κυρώσεις ρυθμίζονται από αμοιβαία συμφωνημένη νομοθεσία. Όταν οι άνθρωποι παραβιάζουν τους καθιερωμένους κανόνες, θα λάβουν αποτρεπτικές κυρώσεις όπως φυλάκιση, πρόστιμα, ακόμη και τη θανατική ποινή. Για παράδειγμα, οι κυρώσεις για παραβάτες κυκλοφορίας θα επιβληθούν ή θα επιβληθούν πρόστιμα.