Τι είναι το κείμενο απόκρισης;

Έχετε ακούσει ή ίσως διαβάσει το κείμενο απάντησης; Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτό το κείμενο είναι ένα κείμενο που δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί σε ένα πρόβλημα, που συνήθως περιέχει σκληρή κριτική για θέματα που σχετίζονται με κοινωνικά λάθη ή ζητήματα.

Κατά τη σύνταξη κειμένου απάντησης, είμαστε ελεύθεροι να παρέχουμε προβολές που υποστηρίζουν ή απορρίπτουν ένα πρόβλημα, εφόσον συμπεριλαμβάνουμε λογικούς λόγους και επιχειρήματα. Με αυτόν τον τρόπο, άλλα άτομα που διαβάζουν τα κείμενά μας μπορούν να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν καλά.

Πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Κατά τη σύνταξη ενός κειμένου απάντησης, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να το πιστέψει ο αναγνώστης. Πρώτον, οι αποφάσεις ή οι απόψεις που παρουσιάζονται πρέπει να είναι αντικειμενικές. Δηλαδή, η απάντησή μας σε ένα θέμα βασίζεται σε προσωπικές απόψεις που υποστηρίζονται από γεγονότα.

Δεύτερον, πρέπει να κατανοήσουμε τα θέματα που συζητούνται. Κατά τη δημιουργία ενός κειμένου απάντησης, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε το θέμα ή το πρόβλημα. Τρίτον, όχι συναισθηματικό. Ο συγγραφέας δεν πρέπει να περιλαμβάνει θυμό και να δηλώνει μόνο τη γνώμη του στο κείμενο.

(Διαβάστε επίσης: Παρουσίαση του κειμένου συζήτησης, τι πρέπει να προσέξετε;)

Τέταρτον, μην προκαταλάβετε. Δεν πρέπει να κρίνουμε τα πράγματα μόνο σε αβέβαιες υποθέσεις. Εάν γράψουμε ένα κείμενο απάντησης βασισμένο αποκλειστικά σε προκαταλήψεις, το κείμενο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως ψευδείς πληροφορίες.

Πέμπτον, χρησιμοποιήστε τη σωστή και σωστή παγκόσμια γλώσσα. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τυπική γλώσσα σύμφωνα με το EYD. Με αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώστες μπορούν να κρίνουν ότι ο συγγραφέας είναι ευγενικό άτομο και δίνει προσοχή στη γραφή. Έκτον, ένα καλό κείμενο απάντησης θα μεταβεί κατευθείαν στο σημείο του προβλήματος και θα περιλαμβάνει λογικούς και εύλογους λόγους ή επιχειρήματα.

Με την πρώτη ματιά, το κείμενο απόκρισης μπορεί να μοιάζει με τη δομή ενός κειμένου συζήτησης. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα που διακρίνουν τα δύο. Ένα από τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι η προοπτική. Αυτό το κείμενο περιλαμβάνει μόνο μία άποψη, δηλαδή την άποψη του συγγραφέα. Εν τω μεταξύ, το κείμενο συζήτησης περιέχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός φαινομένου. Επιπλέον, αυτό το κείμενο συζητά επίσης συνήθως κοινωνικά προβλήματα στο περιβάλλον και συνοδεύεται από παράγοντες και λόγους.

Ενότητες σε κείμενα κριτικής απόκρισης

Υπάρχουν 3 μέρη σε αυτό το κείμενο, δηλαδή αξιολόγηση, περιγραφή κειμένου και επιβεβαίωση.

Η αξιολόγηση είναι μια γενική δήλωση που μεταδίδει ο συγγραφέας, είτε μια εισαγωγή στο πρόβλημα είτε το κύριο θέμα του προβλήματος που θα συζητηθεί στο κείμενο.

Οι περιγραφές κειμένου περιέχουν απόψεις και πληροφορίες δεδομένων που μπορούν να υποστηρίξουν ή να αποδυναμώσουν τις απόψεις, τις θεωρίες ή τις απόψεις άλλων.

Το τελευταίο μέρος αυτού του κειμένου είναι μια επιβεβαίωση. Αυτή η ενότητα περιέχει έμφαση σε μια προκαθορισμένη απόφαση ή μια συγκεκριμένη άποψη.