Χαρακτηριστικά της κοινωνικής αλλαγής και παραδείγματα γύρω μας

Με την πάροδο του χρόνου, θα υπάρξουν αλλαγές που θα συμβούν. Στην πραγματικότητα, η αλλαγή μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι στην τάξη ή τη δομή της κοινωνίας. Η δομή είναι ένα πρότυπο σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των στοιχείων στην κοινωνία που θα έχουν αντίκτυπο στην αλλαγή νοοτροπίας που γίνονται πιο καινοτόμες, αναπτύσσουν στάσεις, αλλά και αλλάζουν την κοινωνική ζωή έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα από πριν. Αυτό ονομάζεται κοινωνική αλλαγή. Στην κοινωνιολογία, θα μελετήσετε την κατανόηση των χαρακτηριστικών της κοινωνικής αλλαγής.

Οι αλλαγές που υπάρχουν στην κοινωνία μπορούν να αναγνωριστούν κάνοντας συγκρίσεις και αξιολογώντας την κατάσταση της κοινότητας ταυτόχρονα με την άλλη. Υπάρχουν αλλαγές που γίνονται γρήγορα και μερικές είναι αργές.

Με την ευκαιρία αυτή θα συζητήσουμε τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής αλλαγής, καθώς και διάφορα είδη παραδειγμάτων στην κοινωνία.

Ορισμός και χαρακτηριστικά της κοινωνικής αλλαγής

Όσο υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινοτήτων, η αλλαγή θα συνεχίσει να συμβαίνει, υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα επηρεαστούν, ξεκινώντας από οικονομικά, πολιτιστικά, γεωγραφικά και βιολογικά στοιχεία. Απαιτείται αλλαγή για να προσαρμοστεί στους ολοένα και πιο δυναμικούς καιρούς.

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της κοινωνικής αλλαγής, μερικοί από τους οποίους είναι:

1. Max Weber

Στο βιβλίο Sociological Writings , σύμφωνα με τον Max Weber, η κοινωνικοπολιτισμική αλλαγή είναι μια αλλαγή στην κατάσταση στην κοινωνία ως αποτέλεσμα της ασυμβατότητας των στοιχείων της.

2. Selo Soemardjan

Σύμφωνα με τον Selo Soemardjan, η κοινωνική αλλαγή είναι μια αλλαγή στους κοινωνικούς θεσμούς σε μια κοινωνία, η οποία επηρεάζει το κοινωνικό σύστημα, όπως αξίες, συμπεριφορές και πρότυπα συμπεριφοράς μεταξύ ομάδων στην κοινωνία.

3. William Kornblum

Η κοινωνικοπολιτισμική αλλαγή είναι μια αλλαγή σε έναν πολιτισμό σταδιακά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν ορισμένοι ορισμοί της κοινωνικής αλλαγής σύμφωνα με τους ειδικούς. Τώρα πείτε μας μερικά από τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής αλλαγής.

Χαρακτηριστικά της κοινωνικής αλλαγής:

1. Συμβαίνει παντού

Ο τόπος όπου συμβαίνει η κοινωνική αλλαγή μπορεί να είναι οπουδήποτε από αγροτικές σε αστικές κοινότητες, αν και ο ρυθμός αλλαγής μπορεί να διαφέρει από το ένα μέρος στο άλλο. Οι παραδοσιακές κοινωνίες θα βιώσουν συνήθως ένα αργό μοτίβο αλλαγής. Εν τω μεταξύ, η σύγχρονη κοινωνία τείνει να είναι ταχύτερη και μικρότερη.

2. Έγινε σκόπιμα

Η κοινωνική αλλαγή θα πραγματοποιηθεί εσκεμμένα, αν και υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις όπου οι αλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς στοιχείο πρόθεσης. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές μηχανοκίνητων οχημάτων αναπτύσσουν καινοτομίες οχημάτων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλύτερη και ταχύτερη μεταφορά. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να φανταστούν εάν τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών έχουν αντίκτυπο σε διάφορα άλλα στοιχεία, όπως η ασφάλεια και επίσης το κόστος χρήσης τους, όπως βενζίνη ή μηνιαία συντήρηση.

3. Βιώσιμος

Η κοινωνική αλλαγή πραγματοποιείται με βιώσιμο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία θα αλλάζει πάντα, αργά ή γρήγορα. Όπου η αλλαγή εμφανίζεται ως βασική συνέπεια της ανθρώπινης φύσης ως κοινωνικής ύπαρξης.

4. Μιμητική

Η μίμηση ή η μίμηση / παρακάτω είναι τα επόμενα χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια της ζωής, η κοινωνία θα κάνει αλλαγές ακολουθώντας άλλες κοινωνίες. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε ομάδα στην κοινωνία έχει αμοιβαία επιρροή. Καμία ομάδα κοινοτήτων δεν μπορεί να χωρίσει ούτε να απομονωθεί. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στα είδη ένδυσης, τα κουρέματα, τα σχέδια σπιτιού και άλλα.

5. Σχέση αιτιότητας

Η κοινωνική αλλαγή μπορεί να συμβεί λόγω υλικών ή άυλων πτυχών με αμοιβαίες σχέσεις, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν ένα ή και τα δύο μέρη.

Παραδείγματα κοινωνικής αλλαγής

Μία από τις πιο εμφανείς κοινωνικές αλλαγές που έχουν συμβεί γύρω μας είναι η έλευση του Διαδικτύου που άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας μας. Στην πραγματικότητα, αυτό κάνει τους ανθρώπους να εξαρτώνται πολύ από τη χρήση του Διαδικτύου. Για παράδειγμα, κατά την επικοινωνία μέσω συνομιλίας εφαρμογές , με την παραγγελία μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σε απευθείας σύνδεση ταξί μοτοσικλέτα . Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτές οι τεχνολογικές αλλαγές παρέχουν ευκολία, όπου η επικοινωνία είναι ευκολότερη, πιο πρακτική, ταχύτερη και πιο οικονομική.

Μερικά άλλα παραδείγματα είναι η καλλιέργεια, οι χρόνοι, η βιομηχανική επανάσταση και πολλά άλλα.

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό; Γράψτε την ερώτησή σας στη στήλη σχολίων και μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτές τις γνώσεις.