Προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας

Ο κόσμος είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στην Ασία και έχει σίγουρα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, είναι πολύ ατυχές επειδή δεν συνοδεύεται από επαρκείς ευκαιρίες απασχόλησης, οι οποίες αναμένεται να είναι σε θέση να ενισχύσουν την εθνική οικονομία. Για να μην αναφέρουμε την ποιότητα του ίδιου του εργατικού δυναμικού.

Ναι, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας που προκαλείται από τη χαμηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που κατέχει το εργατικό δυναμικό στον κόσμο είναι μερικές φορές εμπόδιο, δεδομένου ότι αυτό μειώνει την ικανότητα ανταγωνισμού με εκείνους από το εξωτερικό. Για αυτό, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να βελτιωθεί αυτό. Η κυβέρνηση σε αυτήν την περίπτωση παίζει σίγουρα μεγάλο ρόλο.

Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια βελτίωσης δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα μέρη όπως ο ιδιωτικός τομέας και το ίδιο το άτομο που πρέπει να συμμετάσχουν στην εξεύρεση προσπαθειών που μπορούν να γίνουν για να ξεπεραστούν τα εργασιακά προβλήματα στον κόσμο.

Υπάρχουν διάφορες προσπάθειες που μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση της ποιότητας του εργατικού δυναμικού και τη μείωση των προβλημάτων ανεργίας στον κόσμο, όπως:

Κυβερνητικές προσπάθειες

Ως το υψηλότερο ίδρυμα που είναι υποχρεωμένο να βελτιώσει την ευημερία του λαού της, η κυβέρνηση έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας του εργατικού δυναμικού στον κόσμο. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει από την κυβέρνηση περιλαμβάνουν:

  • Αναπτύξτε ένα πρόγραμμα σπουδών στο εκπαιδευτικό σύστημα που μπορεί να παράγει αποφοίτους με δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανταγωνιστούν στον κόσμο της εργασίας.
  • Ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (BLK) ή προώθηση υφιστάμενων προγραμμάτων στην κοινότητα όπως το PKK και το Karang Taruna για τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και της κοινότητας.
  • Παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση, ώστε να μην επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες με τον ίδιο στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του εργατικού δυναμικού.

Ιδιωτικές προσπάθειες

Ο ιδιωτικός τομέας είναι εταίρος της κυβέρνησης που μπορεί να βοηθήσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του εργατικού δυναμικού στον κόσμο. Πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν από ιδιώτες ή εταιρείες, όπως:

(Διαβάστε επίσης: Τύποι εργασίας βάσει της φύσης τους)

  • Συνεργασία με σχολεία που παρέχουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στους μαθητές τους.
  • Η παροχή βοήθειας για εκπαιδευτική υποτροφία είναι ένας από τους σωστούς τρόπους.
  • Δώστε ευκαιρίες στους εργαζομένους να αναπτυχθούν εσωτερικά, ως προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του εργατικού δυναμικού.

Ατομικές προσπάθειες

Ο μεγαλύτερος παράγοντας που είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα εργατικό δυναμικό καλής ή καλής ποιότητας προέρχεται όχι μόνο από την κυβέρνηση ή τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και από τα ίδια τα άτομα. Είναι αδύνατο να βελτιωθεί η ποιότητα ενός ατόμου χωρίς ενθάρρυνση από τον ίδιο.

Το ίδιο συμβαίνει και στην εργασία, όπου ένα άτομο πρέπει να έχει την πρόθεση του εαυτού του να βρει δουλειά και να προσπαθήσει να είναι καλύτερο, διότι καμία εταιρεία δεν θα μας προσλάβει αν δεν έχουμε επαρκείς ικανότητες να ανταγωνιστούμε στον κόσμο της εργασίας.