Σύνταξη εμπνευσμένου κειμένου

Έχετε διαβάσει ποτέ ένα κείμενο ή μια ιστορία που σας έκανε ξαφνικά να θέλετε να κάνετε κάτι; Για παράδειγμα, διαβάζετε μια ιστορία για ένα γατάκι που δυσκολεύεται να βρει φαγητό επειδή έχει χάσει τη μητέρα του, και τότε είστε υποχρεωμένοι να ταΐσετε τη γάτα, η οποία συχνά σταματάει από το σπίτι σας. Το κείμενο ή η ιστορία περιλαμβάνεται στο εμπνευσμένο κείμενο.

Εκτός από την ενθάρρυνση των αναγνωστών να κάνουν κάτι, το εμπνευσμένο κείμενο ενεργοποιεί επίσης τους αναγνώστες να πάρουν νέες ιδέες ή σκέψεις. Όχι σπάνια, αυτό το κείμενο ενθαρρύνει τους αναγνώστες του.

Υπάρχουν διάφοροι σκοποί για τη σύνταξη εμπνευσμένων κειμένων. Το πρώτο είναι να παρέχει κίνητρα. Όταν οι αναγνώστες διαβάζουν τις ιστορίες άλλων ανθρώπων, αναμένεται να έχουν κίνητρο να κάνουν τα πράγματα που περιγράφονται στις ιστορίες.

Το δεύτερο είναι εμπνευσμένο. Όταν ένας συγγραφέας μοιράζεται ένα περήφανο επίτευγμα, ο αναγνώστης θα παρακινηθεί να κάνει το ίδιο πράγμα για να επιτύχει το ίδιο επίτευγμα. Τρίτον είναι να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώστες αυτού του κειμένου θα αισθανθούν ότι είναι σε θέση να κάνουν τα πράγματα που αναφέρονται στο κείμενο.

(Διαβάστε επίσης: Κατανόηση και ανάλυση του ανεκδοτικού περιεχομένου κειμένου)

Για να ξεχωρίσετε τα εμπνευσμένα κείμενα από άλλα κείμενα, υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά. Πρώτον, τα εμπνευσμένα κείμενα γράφονται συνήθως με βάση αληθινές ιστορίες ή προσαρμόζονται από πραγματικά γεγονότα. Προβλέπεται ότι ένα παρόμοιο γεγονός ή αποτέλεσμα μπορεί να βιώσει τους αναγνώστες.

Δεύτερον, το θέμα της ιστορίας είναι εμπνευσμένο και αναπτύσσεται από διάφορα θέματα έτσι ώστε η προκύπτουσα ιστορία να είναι πιο ενδιαφέρουσα. Τρίτον, ο τίτλος του κειμένου δίνει συνήθως μια περιγραφή του περιεχομένου της ιστορίας.

Τέταρτον, η ροή των εμπνευσμένων κειμένων είναι γενικά προχωρημένη, ξεκινώντας από την αρχή, τον πυρήνα, μέχρι το τέλος της ιστορίας. Τέλος, εμπνευσμένα κείμενα γράφονται σε μια αφήγηση με ξεκάθαρη ροή.

Ενότητες στις Εμπνευσμένες Ιστορίες

Μια εμπνευσμένη ιστορία αποτελείται από τέσσερα μέρη, δηλαδή τον προσανατολισμό, τις επιπλοκές, την ανάλυση και τον επαναπροσανατολισμό. Ο προσανατολισμός είναι το άνοιγμα που περιέχει τον χρόνο και τον τόπο του συμβάντος, καθώς και τους χαρακτήρες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Αυτή η ενότητα παρουσιάζεται έτσι ώστε ο αναγνώστης να λάβει μια εικόνα και περιγραφή του περιεχομένου του κειμένου.

Οι επιπλοκές είναι «εισαγωγή» πριν από τη σύγκρουση. Σε αυτήν την ενότητα, εξηγεί τι προκαλεί σύγκρουση στην ιστορία, συνήθως η διένεξη μεταξύ χαρακτήρων ή μεταξύ χαρακτήρων και των ίδιων. Μέρος της σύγκρουσης είναι επίσης μια επιπλοκή.

Μετά την ένταση της ιστορίας, η επίλυση είναι το σημείο στο οποίο έχει περάσει η σύγκρουση και ξεκινά η επίλυση. Το ψήφισμα περιγράφει πώς αντιμετωπίζει ο χαρακτήρας τη σύγκρουση και πώς αντιδρά σε αυτήν.

Η τελευταία ενότητα σε ένα εμπνευσμένο κείμενο είναι ο επαναπροσανατολισμός. Σε αναπροσανατολισμό , ο συγγραφέας μεταφέρει ένα ηθικό μήνυμα ή μήνυμα στον αναγνώστη. Το μήνυμα μπορεί να γραφτεί ρητά ή σιωπηρά.